MSZMP Heves Megyei Pártbizottságának ülései (22.2.) 1976. január 8. - 1977. december 14.

7. doboz 1976. 01. 08. – 1977. 12. 14. - 117. őrzési egység: Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve 1976. január 8. - Oldalszámok - 117. őe. 1. o.

Szigorúan bizalmas! Készült 2 példányban. 4 Jegyzőkönyv Készült a Heves megyei Pártbizottság 1976. január 8-i ülésénl. Jelen van: a megyei pártbizottság 61 tagja közül 54 elvtárs, igazoltan " van távol 7 fő. Részt vett az ülésen Karakas László elvtárs, a Központi Bi­zottság tagja, Munkaügyi Miniszter és Molnár József elvtárs a KB PTO munkatársa. Napirendt 1*/ Jelentés a IV. ötéves terv célkitűzéseinek végrehajtásáról, javaslat az V. ötéves terv főbb előirányzataira, és a me­gyei pártbizottság "cselekvési programjára" az 1976. évi gazdaságpolitikai feladatokkal kapcsolatban. ElSadó: Barta Alajos 2./ Egyebek. Javaslat a megyei pártbizottság 1976. évi munkatervére. Előadót Virág Károly Vaskó Mihály elvtárs köszöntötte a megyei pártbizottság tagjait, az Írásban javasolt napirendeket javasolta megtárgyalni, mellyel a párt­bizottság egyetértett. Kérte a pártbizottság hozzájárulását ahhoz, hogy az 1. napirend tárgya­lásán 40 fő meghivott résztvehessen. A pártbizottság a részvételhez hozzájárult. Vaskó elvtárs köszöntötte a meghívottakat, külön köszöntötte az ülésen résztvevő Karakas László elvtársat. Heves megyei I Levéltár

Next

/
Oldalképek
Tartalom