MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1985. június. 19.

698. ő. e. (36. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1985. VI. 19. - Napirend: - 1. Jelentés a városban és a községekben lévő távbeszélő hálózat helyzetéről, javaslat a fejlesztéssel kapcsolatos feladatokra. - 2. Javaslat a városi párt végrehajtó bizottság 1985. II. féléves üléstervére. - 3. Javaslat pártból való törlés jóváhagyására (Pájer Mihály). - 4. Javaslat Majoros Géza elvtársnak, a Bátori Bükkvidéke Mgtsz elnökének újraválasztásával kapcsolatos állásfoglalásra. - 5. Javaslat a HNF Eger Városi Elnöksége kérése alapján a városi tanács tisztségviselőire és a vb-tagokra. - 6. Különfélék: tájékoztatás az Egercsehi Bányaüzem sorsáról, az országgyűlési és tanácsi képviselőválasztásról.

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT Városi Bizottsága Eger Eger, 1985. június 21. Kószült: 2 pld. Szigorúan bizalmas! V/VB-15/Nagynó Jegyzőkönyv KÁ*7ült* A városi pért-végrshajtó bizottság 1985. június 19-i ülésén Jelen vannakt Németh László, Palcsó Pál, Pócs János, Kalmár Imre, Bóta Ágnes, Kaszab Balázs, Kócza Imre, Szűcs Józsefné, Or.Tasi István, Dr.Varjú Vilmos, Vágó Ferencné VB tagok. Farkas József állandó meghívott Barta Gábor, Balogh Sándor /Bélapátfalva/ mint uj titkárok Nagyvári Péter a Távközlési Özem vezetője az 1. napirendhez, Gricssr Petemé a miskolozl Postaigazgatóság műszaki igazgatója az 1. napirendhez /Koczka Antal et. helyett Fejes Pál et. igazoltan van távol, a végrehajtó­bizottság határozatképes. Napirend: 1. / Jelentés a városban ós a községekben lévő távbeszélő hálózat helyzetéről, javaslat a fejlesztéssel kapcsolatos felada­tokra. Előadó: Nagyvóri Péter Meghívott: Koczka Antal helyett Gricser Petemé 2. / Javaslat a városi párt-végrehajtó bizottság 1985. II. féló­vss üléstervére. Előadó: Kalmár Imre, 3. / Javaslat pártból való törlés jóváhagyására Pájer Mihály Előadó: Balázs József 4. / Javaslat Majoros Géza elvtársnak a bátori "Bükkvidéke" mg. termelőszövetkezet elnökének újraválasztásával kapcsolatos állásfoglalásra. Előadó: Szabó Sándor 5-/ í& va9 i a í. a x HNF Eger városi .Elnöksége kérése alapján a városi Tanács tisztségviselőire, ós a VB tagjaira. E­Lőadó: Baláze József 6./ Különfélék

Next

/
Oldalképek
Tartalom