MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1985. június. 19.

698. ő. e. (36. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1985. VI. 19. - Napirend: - 1. Jelentés a városban és a községekben lévő távbeszélő hálózat helyzetéről, javaslat a fejlesztéssel kapcsolatos feladatokra. - 2. Javaslat a városi párt végrehajtó bizottság 1985. II. féléves üléstervére. - 3. Javaslat pártból való törlés jóváhagyására (Pájer Mihály). - 4. Javaslat Majoros Géza elvtársnak, a Bátori Bükkvidéke Mgtsz elnökének újraválasztásával kapcsolatos állásfoglalásra. - 5. Javaslat a HNF Eger Városi Elnöksége kérése alapján a városi tanács tisztségviselőire és a vb-tagokra. - 6. Különfélék: tájékoztatás az Egercsehi Bányaüzem sorsáról, az országgyűlési és tanácsi képviselőválasztásról.

—————————————— Az MSZMP Eger Városi Bizottságának iratai ————————————— 698. ő‍. e. (36. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • 1985. VI. 19. Napirend: 1. Jelentés a városban és a községekben lévő‍ távbeszélő‍ hálózat helyzetérő‍l, javaslat a fejlesztéssel kapcsolatos feladatokra. 2. Javaslat a városi párt végrehajtó bizottság 1985. II. féléves üléstervére. 3. Javaslat pártból való törlés jóváhagyására (Pájer Mihály). 4. Javaslat Majoros Géza elvtársnak, a Bátori Bükkvidéke Mgtsz elnökének újraválasztásával kapcsolatos állásfoglalásra. 5. Javaslat a HNF Eger Városi Elnöksége kérése alapján a városi tanács tisztségviselő‍ire és a vb-tagokra. 6. Különfélék: tájékoztatás az Egercsehi Bányaüzem sorsáról, az országgyű‍lési és tanácsi képviselő‍választásról. —————————————————— Heves Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom