MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1984. február. 22.

671. ő. e. (34. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1984. II. 22. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; javaslat Pétervásárai ÁFÉSZ elnökválasztással kapcsolatos állásfoglalásra (Czene Györgyné); javaslat párttitkári funkciót érintő állásfoglalásra (ZÖLDÉRT); javaslat a városi Vöröskereszt vezetősége titkári funkciójával kapcsolatos állásfoglalásra (Molnár Gábor); javaslat a Magyar Honvédelmi Szövetség Eger városi titkári funkcióját érintő állásfoglalásra (Zók György); javaslat Bak Józsefné városi pb-munkatárs kinevezésére; javaslat Jackwert Ede (munkásmozgalmi harcos) emléktábla elhelyezésére. - 2. Fegyelmi ügyek: pártfegyelmi hatálytalanítása (Simon Istvánné); pártból való törlések; pártfegyelmi előterjesztések (Vargóczky Gyula, Sándor István). - 3. Jelentés az 1983. évi tanácsi fejlesztési terv teljesítéséről. - 4. Tájékoztató a vállalati és egyéb városi beruházások 1983. évi teljesítéséről. - 5. Különfélék: javaslat az 1984. I. félévi politikai évfordulók megünneplésére.

—————————————— Az MSZMP Eger Városi Bizottságának iratai ————————————— 671. ő‍. e. (34. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • 1984. II. 22. Napirend: 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; javaslat Pétervásárai ÁFÉSZ elnökválasztással kapcsolatos állásfoglalásra (Czene Györgyné); javaslat párttitkári funkciót érintő‍ állásfoglalásra (ZÖLDÉRT); javaslat a városi Vöröskereszt vezető‍sége titkári funkciójával kapcsolatos állásfoglalásra (Molnár Gábor); javaslat a Magyar Honvédelmi Szövetség Eger városi titkári funkcióját érintő‍ állásfoglalásra (Zók György); javaslat Bak Józsefné városi pb-munkatárs kinevezésére; javaslat Jackwert Ede (munkásmozgalmi harcos) emléktábla elhelyezésére. 2. Fegyelmi ügyek: pártfegyelmi hatálytalanítása (Simon Istvánné); pártból való törlések; pártfegyelmi elő‍terjesztések (Vargóczky Gyula, Sándor István). 3. Jelentés az 1983. évi tanácsi fejlesztési terv teljesítésérő‍l. 4. Tájékoztató a vállalati és egyéb városi beruházások 1983. évi teljesítésérő‍l. 5. Különfélék: javaslat az 1984. I. félévi politikai évfordulók megünneplésére. —————————————————— Heves Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom