MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1983. június. 15.

654. ő. e. (32. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1983. VI. 15. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; párttitkári funkcióból való felmentéshez hozzájárulás kérése (Fejes István, MEZŐGÉP); javaslat pártalapszervezeti titkári funkcióból történő felmentésre (dr. Gecse Ildikó, bíróság). - 2. Jelentés a szállítási fegyelem és a kooperációs kapcsolatok alakulásáról Eger város gazdálkodó egységeiben. - 3. Tájékoztató a termékszerkezet korszerűsítésének helyzetéről, az exporttevékenység alakulásáról az Egri Ruhaipari Szövetkezetnél. - 4. Különfélék.

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT Szigorúan bizalmas! Városi Bizottsága Készült: 2 pld-ban. Eger V/Titk/lb/18/Horváthné. Eger, 1983. június 16 • JEGYZŐKÖNYV készült az Eger városi párt-végrehajtóbizottság 1983• június 15-i üléséről 2 pld-ban. Jelen vannak: Németh László, Kovács János, dr. Asztalos Miklós, Bede Sándorné, dr. Csapó István, Fejes István, Kócza Imre, Molnár János, Szarvas Aladárné, Szűcs Józsefné, vb. tagok; Fejes Pál, Farkas József állan­dó meghivottak. Az ülésen nem vett részt: - Dr. Varjú Vilmos elvtárs hivatalos elfoglaltság miatt - Dobi Antal elvtárs betegség miatt Meghivottak: 2. napirendi ponthoz: - Dr. Bakos Antal elvtárs GPO. reszortos 3. napirendi ponthoz: - Cs. Kovács Mihály, a szövetkezet elnöke - Dr. Kaszás Mária, a KISZÖV osztályvezetője - Szarvas Dénes, a GPO. politikai munkatársa Az ülés határozatképes! NAPIREND 1. Személyi kérdések: a/ Tagfelvételi kérelmek b/ Párttitkári funkcióból való felmentéshez hozzájárulás kérése c/ Javaslat pártalapszervezeti titkári funkcióból történő fel­mentésre 2. Jelentés a szállitási fegyelem és a kooperációs kapcsolatok ala­kulásáról Eger város gazdálkodó egységeiben. Előadó: dr. Bakos Antal 3. Tájékoztató a termékszerkezet korszerűsítésének helyzetéről, az exporttevékenység alakulásáról az Egri Ruhaipari Szövetkezetnél. Előadó: Cs. Kovács Mihály 4. Különfélék:

Next

/
Oldalképek
Tartalom