MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1983. június. 15.

654. ő. e. (32. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1983. VI. 15. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; párttitkári funkcióból való felmentéshez hozzájárulás kérése (Fejes István, MEZŐGÉP); javaslat pártalapszervezeti titkári funkcióból történő felmentésre (dr. Gecse Ildikó, bíróság). - 2. Jelentés a szállítási fegyelem és a kooperációs kapcsolatok alakulásáról Eger város gazdálkodó egységeiben. - 3. Tájékoztató a termékszerkezet korszerűsítésének helyzetéről, az exporttevékenység alakulásáról az Egri Ruhaipari Szövetkezetnél. - 4. Különfélék.

—————————————— Az MSZMP Eger Városi Bizottságának iratai ————————————— 654. ő‍. e. (32. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • 1983. VI. 15. Napirend: 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; párttitkári funkcióból való felmentéshez hozzájárulás kérése (Fejes István, MEZŐ‍GÉP); javaslat pártalapszervezeti titkári funkcióból történő‍ felmentésre (dr. Gecse Ildikó, bíróság). 2. Jelentés a szállítási fegyelem és a kooperációs kapcsolatok alakulásáról Eger város gazdálkodó egységeiben. 3. Tájékoztató a termékszerkezet korszerű‍sítésének helyzetérő‍l, az exporttevékenység alakulásáról az Egri Ruhaipari Szövetkezetnél. 4. Különfélék. —————————————————— Heves Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom