MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1983. május. 4.

650. ő. e. (32. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1983. V. 4. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; előterjesztések pártbüntetés törlésére (dr. Kovács László); javaslat pártfegyelmi eljárás megindítására és alapszervezeti hatáskörből való kiemelésre (Patkó Józsefné, az AGROKER személyzeti- és munkaügyi vezetője ellen). - 2. Jelentés a hosszú távú várospolitikai koncepció kialakításáról. - 3. Tájékoztató a nők és fiatalok körében végzett párttaggá nevelő és tagfelvételi munka helyzetéről az AGRIA Bútorgyárban (a végrehajtó bizottság 1982. március 24-ei határozata alapján). - 4. Különfélék: Schmidt Rezső kiemelése a megyei pártbizottság titkári funkciójába.

—————————————— Az MSZMP Eger Városi Bizottságának iratai ————————————— 650. ő‍. e. (32. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • 1983. V. 4. Napirend: 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; elő‍terjesztések pártbüntetés törlésére (dr. Kovács László); javaslat pártfegyelmi eljárás megindítására és alapszervezeti hatáskörbő‍l való kiemelésre (Patkó Józsefné, az AGROKER személyzeti- és munkaügyi vezető‍je ellen). 2. Jelentés a hosszú távú várospolitikai koncepció kialakításáról. 3. Tájékoztató a nő‍k és fiatalok körében végzett párttaggá nevelő‍ és tagfelvételi munka helyzetérő‍l az AGRIA Bútorgyárban (a végrehajtó bizottság 1982. március 24-ei határozata alapján). 4. Különfélék: Schmidt Rezső‍ kiemelése a megyei pártbizottság titkári funkciójába. —————————————————— Heves Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom