MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1980. március. 26.

567. ő. e. (26. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1980. III. 26. - Napirend: - 1. Jelentés a városi párt végrehajtó bizottság 1979. március 14-ei határozata végrehajtásáról az Egri Cipőipari Szövetkezetnél. - 2. Javaslat a párttestületbe megválasztott fizikai munkásokkal, nőkkel és fiatalokkal való rendszeres és folyamatos foglalkozásra. - 3. Tájékoztató az 1980. évi tagdíjbesorolások tapasztalatairól. - 4. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; fegyelmi előterjesztések (Bán Antal, Vincze Istvánné, Szarka István, Toronyi Endre); munkásőrségbe való felvételhez hozzájárulás; munkásőrségből való leszereléshez hozzájárulás; fegyelmi megindításhoz való hozzájárulás (Molnár Ferenc, az egri TIGÁZ kirendeltségvezetője ellen). - 5. Előterjesztés országgyűlési képviselőjelöltekkel kapcsolatos állásfoglalásra. - 6. Különfélék.

—————————————— Az MSZMP Eger Városi Bizottságának iratai ————————————— 567. ő‍. e. (26. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • 1980. III. 26. Napirend: 1. Jelentés a városi párt végrehajtó bizottság 1979. március 14-ei határozata végrehajtásáról az Egri Cipő‍ipari Szövetkezetnél. 2. Javaslat a párttestületbe megválasztott fizikai munkásokkal, nő‍kkel és fiatalokkal való rendszeres és folyamatos foglalkozásra. 3. Tájékoztató az 1980. évi tagdíjbesorolások tapasztalatairól. 4. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; fegyelmi elő‍terjesztések (Bán Antal, Vincze Istvánné, Szarka István, Toronyi Endre); munkáső‍rségbe való felvételhez hozzájárulás; munkáső‍rségbő‍l való leszereléshez hozzájárulás; fegyelmi megindításhoz való hozzájárulás (Molnár Ferenc, az egri TIGÁZ kirendeltségvezető‍je ellen). 5. Elő‍terjesztés országgyű‍lési képviselő‍jelöltekkel kapcsolatos állásfoglalásra. 6. Különfélék. —————————————————— Heves Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom