MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1979. március. 28.

541. ő. e. (24. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1979. III. 28. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; előterjesztés igazgatói munkakörből való felmentésre (Ambrus Imre, a MEZŐGÉP Egri Gyárának igazgatója); előterjesztés igazgatói munkakörbe való kinevezésre (Barta Sas Béla, a MEZŐGÉP Szolnoki Gyára osztályvezetője); előterjesztés igazgatói munkakörbe való kinevezéssel kapcsolatos állásfoglalásra (Karácsony László, a Heves Megyei Állami Építőipari Vállalat osztályvezetője); javaslat munkásőrségbe való felvételre; javaslat munkásmozgalom (sic!) és párttagság folyamatos elismerésére (Tordai Tibor). - 2. Jelentés a párt munkastílusa fejlődésének Eger városi tapasztalatairól, javaslat a további feladatokra. - 3. Jelentés a Központi Bizottság 1972-es oktatáspolitikai határozata végrehajtásának tapasztalatairól, javaslat a további feladatokra a Dobó István Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskolában. - 4. Egyebek. Szóbeli előterjesztés: Román István tűzoltó őrnagy, Barta István tűzoltóőrnagy képesítési követelmény rögzítéséhez való hozzájárulás.

Murányi Ülsz lórié elvtársnő elmondja, hogy a pártvezetőség kérése az, hogy minnél előbb költözzön Egerbe.Vezetői mun­káját jellemezze a dinamizmus, a pártvezetéssel épitsen ki nagyon jó kapcsolatot. A párt- ós tömegszervezetek kiala­kítottak egy tervszerűséget, amihez kérik, hogy alkalmaz­kodjon. A pártvezetőségnek jóváhagyott cselekvési program­ja van és annak végrehajtásában működjenek együtt. Schmidt Rnzső elvtárs javasolja, hogy szervezési, müszak­fejlesztési és beruházási problémák lerendezéséhez kapjon meg minden segítséget, A pért-végrehajtóbizottság Barta Sas Béla elvtárs igazgatói munkakörbe történő kinevezését egyhangúlag elfogadta. d./ Előterjesztés igazgatói munkakörbe való kinevezéssel kapcso­ latos állásfoglalásra - Karácsony László Kovács János elvtárs a kinevezés lett-e egyeztetve az ille­tékes partszervekkel? Murányi Lászlóné elvtársnő elmondja, hogy egyeztetés történt, személyesen nem ismerik Karácsony elvtársat, de reményüket fejezték ki, hogy törés mentesen tudnak majd együtt dolgozni. Schmidt Rezső elvtárs elmondja, hogy Karácsony elvtárs a Heves megyei állami Épitőipari Vállalatnál dolgozott, egy évig volt a pártbizottság titkára, szókimondó, arai dinamiz­musából adódik. A párt-végrehajtó bizottság Karácsony László elvtárs igazgatói munkakörbe történő kinevezését egyhangúlag elfogadta. e./ Javaslat munkásőrségbe való felvételre: A párt-végrehajtóbizottság Fehér István, Bulyoki József, Lőrincz József, Vass István elvtársak munkásőrségbe tör­ténő felvételéhez hozzájárult. f./ Jaftaslat munkásmozgalom és párttagság folyamatos elismerésére - Tordai Tibor A párt-végrehajtóbizottság egyhangúlag elfogadta Tordai Tibor elvtárs munkásmozgalom és párttagsága folyamatos elismerésére vonatkozó kérését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom