MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1978. augusztus. 16.

524. ő. e. (23. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1978. VIII. 16. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; pártfegyelmi ügyek; javaslat Munka Érdemrend ezüst és bronz fokozatának adományozására (Brassó Zsigmondné, Török Kálmán, Balázs József); jóváhagyás kérése a „PRO AGRIA” kitüntető jelvény adományozására (Molnár János) - 2. Jelentés a Heves Megyei Finommechanikai Vállalat pártalapszervezetének gazdaságpolitikai irányító munkájáról. - 3. Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Eger Városi Vezetőségének munkájáról. - 4. Egyebek: a kenyérellátás helyzetének javulása.

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT Városi Bizottsága Eger Szigorúan bizalmas! Készült: 2 példányban V/Titk/lb/^2, JEGYZŐKÖNYV Készült : az Eger Városi Párt-végrehajtóbizottság 1978. augusztus 16-i üléséről 2 példányban. Napirend : 1. / Személyi kérdések a. / Tagfelvétel - dr.Orosz Gyuláné Ludvig Erzsébet - Mikulányi Tamás - Hadobás János - Árva Jánosné - Pap Tiborné Juhász Ilona b. / Pártfegyelmi ügyek - Előterjesztés pártfegyelmi ügyben - Centrum Áruház - Előterjesztés pártfegyelmi ügyben - Besze Lajos - Előterjesztés pártból való törlésre - Bobok Béla - Előterjesztés pártfegyelmi ügyben -id.Zombori István - Előterjesztés pártbüntetés törlésére - Molnár László - Előterjesztés pártbüntetés törlésére - Szálai László - Előterjesztés pártbüntetés törlésére - Lázár Gáspár c. / Javaslat Munka Érdemrend ezüst és bronz fokozatának adományozására - Brassó Zsigmondné, Török Kálmán, Balázs József d. / Jóváhagyás kérése "PRO AGRIA" kitüntető jelvény adomá­nyozására - Molnár János 2. / Jelentés a Hm. Finommechanikai Vállalat pártalapszerveze­tének gazdaságpolitikai irányitó munkájáról Előadó ; Gyenes Sándor párttitkár 3. / Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Eger Városi Vezetőségének munkájáról Előadó : Marsall Ferdinándné 4. / Egyebek Jelen voltak : Kovács János, Angyal Józsefné, Fejes István, dr.Csapó István, dr.Varga János, Szarvas Aladárné, Szűcs Józsefné és Vass József VB-tagok; Orosz Illés állandó meghivott; Kiss Ferenc, Gyenes Sándor, Gál János, Murányi Láezlóné, Marsall Ferdinándné, Gere István és Pócs János meghivottak. Igazoltan hiányzott : Schmidt Rezső, Kócza Imre és Molnár János. Igazolatlanul hiányzott : -

Next

/
Oldalképek
Tartalom