MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1978. június. 21.

520. ő. e. (22. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1978. VI. 21. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; javaslat párt-alapszervezeti vezetőség létszámának csökkentésére; hozzájárulás kérése a fegyelmi eljárás lefolytatásához (Vajmi Lajos, Rozsnaki István); hozzájárulás „Honvédelmi Érdemrend” kitüntetés adományozásához (Vass József, Veres István); tájékoztatás a dr. Lendvai Vilmosné ellen érkezett bejelentés ügyéről. - 2. Jelentés az 1977-1978-as pártoktatási év tapasztalatairól. - 3. Jelentés a BM Eger Városi és Járási Rendőrkapitányság pártvezetőségének alapszervezeteket irányító és segítő munkájáról. - 4. Javaslat a munkásőrségben folyó állományépítő munka feladataira.

Schmidt Rezső elvtárs üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, és azt megnyitotta. 1./ Személyi kérdések a. / Tagfelvétel A végrehajtó bizottság egyhangúlag elfogadta Nagy László, Kovács Gyula, Gocs György, Sike Sándor, Vágó Péter, Szo­koli József, ifj. Várkonyi Sándor, Répás Arpádné elvtár­sak tagfelvételét b. / Javaslat pártalapszervezeti vezetőség létszámának csökken tésére A javaslatot a párt-végrehajbóbizottság egyhangúlag elfo­gadta. c/ Hozzájárulás kérése fegyelmi eljárás lefolytatásához Schmidt Rezső elvtárs ; bejelentés érkezett a pénzügymi­niszter elvtárshoz, hogy a Városi Tanács Mélyépítő Üzemé­nél különféle szabálytalanságok tapasztalhatók. Az ügy kivizsgálása folyamatban van. A végrehajtó bizottság egyhangúlag megadta a hozzájá­rulást. d. / Hozzájárulás "Honvédelmi Érdemérem" kitüntetés adománvo­zasanőz . dr. Nagy Sándor elvtárs : az MHSZ városi vezetősége azt javasolja, Hogy a közelgő Néphadsereg Napja alkalmából Vass József és Veres István elvtársat tüntessék ki "Honvédelmi Érdemérem" kitüntetéssel. Ehhez kérik a Végrehajtó Bizottság hozzájárulását. A végrehajtó bizottság egyetértőleg tudomásul vette a kitüntetési javaslatot. e. / Tájékoztatás a dr. Lendvai Vilmosné elvtársnő ellen ér­kezett bejelentés ügyében dr. Varga János elvtárs : dr. Lendvai Vilmosné elvtársnő énen De jelentés érkezett, Nagy Istvánná aláirással. Az ügyet kivizsgálták. A viszgálat során Nagy Istvánná tagadta, hogy ő irta volna a gépelt levelet, és a maga nevében is elutasítja a benne foglaltakat. Nem tartja szükségesnek, hogy Lendvainé elvtársnő ellen pártfegyelmi vizsgálat induljon. A végrehajtó bizottság egyetértett dr. Varga János elv­társsal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom