MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1978. június. 21.

520. ő. e. (22. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1978. VI. 21. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; javaslat párt-alapszervezeti vezetőség létszámának csökkentésére; hozzájárulás kérése a fegyelmi eljárás lefolytatásához (Vajmi Lajos, Rozsnaki István); hozzájárulás „Honvédelmi Érdemrend” kitüntetés adományozásához (Vass József, Veres István); tájékoztatás a dr. Lendvai Vilmosné ellen érkezett bejelentés ügyéről. - 2. Jelentés az 1977-1978-as pártoktatási év tapasztalatairól. - 3. Jelentés a BM Eger Városi és Járási Rendőrkapitányság pártvezetőségének alapszervezeteket irányító és segítő munkájáról. - 4. Javaslat a munkásőrségben folyó állományépítő munka feladataira.

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT Városi Bizottsága Eger Szigorúan bizalmas! Készült: 2 példányban V/Titk/lb/jf Eger, 1978. Június 23. JEGYZŐKÖNYV Készült : az Eger ^városi párt-végrehajtóbizottság 1978. június 21-i üléséről 2 példányban. Napirend : lm/ Személyi Kérdések a. / Tagfelvétel - Nagy László - Kovács Gyula - Gocs György - Sike Sándor - Vágó Péter - Szokoli József - ifj.Vérkonyi - Répás Árpádné Sándor b. / Javaslat pártalapszervezeti vezetőség létszámának csökkentésére c. / Hozzájárulás kérése fegyelmi eljárás lefolytatásá­hoz - Vajmi Lajos és Rozsnaki István d. / Hozzájárulás "Honvédelmi Érdemérem" kitüntetés ado­mányozásához - Vass József és Veres István e. / Tájékoztatás a dr. Lendvai Vilmosné elvtársnő ellen beérkezett bejelentés ügyéről 2. / Jelentés az 1977/78-as pártoktetási év tapasztalatairól Előadó : Pócs János 3. / Jelentés a BM Városi és Járási Rendőrkapitányság párt­vezetőségének alapszervezeteket irányító- és segitő munkájáról Előadó : Krajceovics József párttitkár 4. / Javaslat a Munkásőrségben folyó állományépitő munka fela­dataira Előadó: dr. Nagy Sándor 5. / Egyebek Jelen voltk : Schmidt Rezső, Angyal Józsefné, Szarvas Ala­dárné, Pejes István, Szűcs Józsefné, dr. Varga János, dr. Csapó István, Molnár János és Vass József VB-tagok; Németh László, a megyei pártbizottság osztályvezetőhelyettese Dobi Antal, Orosz Illés, dr. Nagy- Sándor állandó meghívottak; Pócs János, Krajcsovics József es Kovács László meghivottak. Igazoltan hiányzott : Kovás János és Kócza Imre. Igazolatlanul hiányzott : -

Next

/
Oldalképek
Tartalom