MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1978. június. 21.

520. ő. e. (22. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1978. VI. 21. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; javaslat párt-alapszervezeti vezetőség létszámának csökkentésére; hozzájárulás kérése a fegyelmi eljárás lefolytatásához (Vajmi Lajos, Rozsnaki István); hozzájárulás „Honvédelmi Érdemrend” kitüntetés adományozásához (Vass József, Veres István); tájékoztatás a dr. Lendvai Vilmosné ellen érkezett bejelentés ügyéről. - 2. Jelentés az 1977-1978-as pártoktatási év tapasztalatairól. - 3. Jelentés a BM Eger Városi és Járási Rendőrkapitányság pártvezetőségének alapszervezeteket irányító és segítő munkájáról. - 4. Javaslat a munkásőrségben folyó állományépítő munka feladataira.

—————————————— Az MSZMP Eger Városi Bizottságának iratai ————————————— 520. ő‍. e. (22. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • 1978. VI. 21. Napirend: 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; javaslat párt-alapszervezeti vezető‍ség létszámának csökkentésére; hozzájárulás kérése a fegyelmi eljárás lefolytatásához (Vajmi Lajos, Rozsnaki István); hozzájárulás „Honvédelmi Érdemrend” kitüntetés adományozásához (Vass József, Veres István); tájékoztatás a dr. Lendvai Vilmosné ellen érkezett bejelentés ügyérő‍l. 2. Jelentés az 1977-1978-as pártoktatási év tapasztalatairól. 3. Jelentés a BM Eger Városi és Járási Rendő‍rkapitányság pártvezető‍ségének alapszervezeteket irányító és segítő‍ munkájáról. 4. Javaslat a munkáső‍rségben folyó állományépítő‍ munka feladataira. —————————————————— Heves Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom