MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1977. március. 2.

487. ő. e. (20. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1977. III. 2. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; dr. Sebestény László tanácselnök-helyettes felmentéséhez hozzájárulás; Dér Béláné tanácselnök-helyettes megválasztása; az aknamélyítő vállalatnál pártszervezet alakítása. - 2. Jelentés a Heves Megyei Finommechanikai Vállalat pártszervezetének gazdaságpolitikai irányító munkájáról. - 3. Tájékoztató a 25. sz. főútvonal egri átkelési szakasz korszerűsítésének 1976. évi üteme teljesítéséről és a további tervekről. - 4. Egyebek: a társadalombiztosítási intézetnél tett látogatás tapasztalata; az OTP kérése; a pártépítéssel kapcsolatos tapasztalatok; a MEZŐGÉP problémáját miniszteri értekezlet elé viszik.

- 2 ­A végrehajtóbizottság a jelentést egyhangúlag elfogadta. III. Tájékoztató a 25. sz. főútvonal egri átkelési szakasz koBgzerüsitésének 1976. évi üteme teljesítéséről és a további tervekről Kiegészítést tett: Bereoz István elvtárs Kérdéseket tettek föl: Kóoza Imre, O±osz Illés, Molnár János, Dr. Varga János, Fejes István elvtársak A kérdésrek válaszolt: Bereoz István elvtárs Sohmidt Rezső elvtárs összefogjaló.ia : Az útnak határidőre meg kell épülnie - mondta. Ez a KPM kiemelt feladata. Javasolta, hogy a tervet csak a véglegesítéskor vigyük ki a lakossághoz. A forgalmi rendhez kapcsolódva: A város útszerkezetét meg kell hagyni. Kérte, hogy maximálisan segítsék az illetékesek e feladat időbeni végrehajtását. A pártbizottság apparátusa minden olyan jelentős megbeszélésen vegyen részt, ami ezzel kapcsolatos. A végrehajtóbizottség a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta, IV. Egyebek Kóoza Imre elvtárs - OTP-nél a 12 fő párttagból a közeljövőben 5-6 nyugdijba megy. Legalább ennyi elvtárs tagfelvételéhez a VB járuljon hozzá. Erre alkalmas elvtársak vannak. - Gazdaságvezetés kérése: Az OTP fölött lévő lakások rekonst­rukciója miatt 6 irodaépületet be kell zárni. Az udvaron lévő OFOTÉRT helyiségét kérné, hogy ideiglenesen az OTP számára biztosítsák. Molnár János elvtárs - Társ.Bizt, Int,-nél tett látogatása arról győzte meg, hogy ez egy jól működő hivatali alapszervezet, A KISZ-szel való kapesolata rendezetlen - A pártépitós nincs megoldva. Fejes István elvtárs - Finomszerelvénygyárban tett látogatásáról adott tájékoztatást - Kertszövetkezeti problémák fölvetése A kérdésekre válaszolt: Kovács János elvdbárs: - A pártépitéssel kapcsolatos észrevételeket figyelembe vesszük, a végrehajtóbizottságnak viszont az arányokat kötelessége tartani, - A kertszövetkezettel kaposolatbam felvetett problémákról Varga elvtárs 1 hónap múlva adjon tájékoztatást, •

Next

/
Oldalképek
Tartalom