MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1977. március. 2.

487. ő. e. (20. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1977. III. 2. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; dr. Sebestény László tanácselnök-helyettes felmentéséhez hozzájárulás; Dér Béláné tanácselnök-helyettes megválasztása; az aknamélyítő vállalatnál pártszervezet alakítása. - 2. Jelentés a Heves Megyei Finommechanikai Vállalat pártszervezetének gazdaságpolitikai irányító munkájáról. - 3. Tájékoztató a 25. sz. főútvonal egri átkelési szakasz korszerűsítésének 1976. évi üteme teljesítéséről és a további tervekről. - 4. Egyebek: a társadalombiztosítási intézetnél tett látogatás tapasztalata; az OTP kérése; a pártépítéssel kapcsolatos tapasztalatok; a MEZŐGÉP problémáját miniszteri értekezlet elé viszik.

V/Titk/lb/ Jegyzőkönyv Készült: 2 pld-ban az 1977. mároius 2-i városi pá±t­végrehajtóbizottsági ülésről Napirendek; 1. Személyi kérdések a/ Tagfelvétel ; a VB egyhangúlag elfogadta b/ Dr. Sebestény László tanácselnökhelyettes felmentéséhez hozzájárulás ; a VB egyhangúlag elfogadta c/ Dér Béláné tanácselnökhelyettes megválasztása; a VB egyhangúlag elfogadta d/ AknamélyItő V. pártszervezet alakítása 2. Jelentés a Hm. Finommechanikai V. pártszervezetének gazdaságpolitikai irányító munkájáról Előadó: Gyenes Sándor 3. Tájékoztató a 25. sz, főútvonal egri átkelési szakasz korszerűsítésének 1976. évi üteme teljesítéséről és a további tervekről Előadót Berecz István ^. Egyebek - OTP kérése - Társ.Bizt. Int, kérése - Látogatás a Fszgy—ban - kertszövetkezettel kapcsolatos problémák Jelen voltak: Schmidt Rezső, Kovács János, Angyal Józsefné, Dr,C s apó István, Fejes István, Kócza Imre, Molnár János, Szarvas Aladárné, Szűcs Józsefné, Vass József, Dr, Varga János VB tagok, Orosz Illés állandó meghívott Brassó Zsigmondné /l/ Gyenes Sándor /2/ Lugosi József /2/ Berecz István /3/ Dr, Zsiros István /3/ Horvölgyi Lajos /%/

Next

/
Oldalképek
Tartalom