MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1977. március. 2.

487. ő. e. (20. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1977. III. 2. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; dr. Sebestény László tanácselnök-helyettes felmentéséhez hozzájárulás; Dér Béláné tanácselnök-helyettes megválasztása; az aknamélyítő vállalatnál pártszervezet alakítása. - 2. Jelentés a Heves Megyei Finommechanikai Vállalat pártszervezetének gazdaságpolitikai irányító munkájáról. - 3. Tájékoztató a 25. sz. főútvonal egri átkelési szakasz korszerűsítésének 1976. évi üteme teljesítéséről és a további tervekről. - 4. Egyebek: a társadalombiztosítási intézetnél tett látogatás tapasztalata; az OTP kérése; a pártépítéssel kapcsolatos tapasztalatok; a MEZŐGÉP problémáját miniszteri értekezlet elé viszik.

—————————————— Az MSZMP Eger Városi Bizottságának iratai ————————————— 487. ő‍. e. (20. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • 1977. III. 2. Napirend: 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; dr. Sebestény László tanácselnök-helyettes felmentéséhez hozzájárulás; Dér Béláné tanácselnök-helyettes megválasztása; az aknamélyítő‍ vállalatnál pártszervezet alakítása. 2. Jelentés a Heves Megyei Finommechanikai Vállalat pártszervezetének gazdaságpolitikai irányító munkájáról. 3. Tájékoztató a 25. sz. fő‍útvonal egri átkelési szakasz korszerű‍sítésének 1976. évi üteme teljesítésérő‍l és a további tervekrő‍l. 4. Egyebek: a társadalombiztosítási intézetnél tett látogatás tapasztalata; az OTP kérése; a pártépítéssel kapcsolatos tapasztalatok; a MEZŐ‍GÉP problémáját miniszteri értekezlet elé viszik. —————————————————— Heves Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom