MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1976. augusztus. 4.

473. ő. e. (19. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1976. VIII. 4. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; Török István kinevezése; Kádár Lajos munkásőrségből való kizárása; a téglagyár II. pártszervezetének megszüntetése. - 2. Tájékoztató a város közlekedésének javítására tett tanácsi intézkedésekről. - 3. Javaslat az 1976. II. félévi politikai évfordulók megünneplésére. - 4. Egyebek: a tagkönyvcsere időszakára 5 elvtárs alkalmazása; az egri Park Szálló új párttitkára: Hervai Zoltánné; Kun Lajosné, Nagy József pártfegyelmi ügye.

- 2 Török István eívtárs : Amikor a vállalatot átszervezték, nem a legnagyobb lelkesedéssel fogadtuk. Ma már az átszervezés miért­sége nem téma. Elmondta, hogy beosztásának, képességeinek megfelelően, kommunista helytállással igyekszik eleget tenni a feladatnak. Megköszönte a végrehajtóbizottság bizalmát, A felvetett hiányos­ságokon változtatni fog. Kérése, hogy munkáját a végrehajtóbizottság kisórje figyelemmel, az elmarasztalást és a dicséretet is időben tegye meg. Varga Sándor elvtárs javaslatot tett a főmérnök és főkönyvelő személyere vonatkozóan. Főmérnöknek Brassó Zsigmond elvtársat, főkönyvelőnek Veres Aladár elvtársat kivénja megbizni, 3, Kádár Lajos munkásőrségből való visszahívása Kovács János elvtárs javasolta, hogy a TANÉP Pártbizottsága vizsgálja meg az ajánlók felelősségét. Az előterjesztést a VB elfogadta. Téglagyár II, pártszervezet megszüntetése A VB az előterjesztést egyhangúlag elfogadta II» Tájékoztató a város közlekedésének .javítására tett tanácsi intézkedésekről A VB egyhangúlag elfogadta, III, Javaslat az 1976. II. félévi politikai évfordulók megünneplésére Az előterjesztést a VB egyhangúlag elfogadta, IV, Egyebek Tagkönyvcsere időszakára 5 elvtárs alkalmazása Következő VB időpontja, napirendje Park Szállónál a pártvizsgálat befejezése ; uj titfcár Hervai Zoltánná Kun Lajosné szigorú megrovás pártbünéetését a megyei VB jóváhagyta Nagy József kizárás pártbüntetésót a megyei VB szigorú meg­rovásra változtatta

Next

/
Oldalképek
Tartalom