MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1976. augusztus. 4.

473. ő. e. (19. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1976. VIII. 4. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; Török István kinevezése; Kádár Lajos munkásőrségből való kizárása; a téglagyár II. pártszervezetének megszüntetése. - 2. Tájékoztató a város közlekedésének javítására tett tanácsi intézkedésekről. - 3. Javaslat az 1976. II. félévi politikai évfordulók megünneplésére. - 4. Egyebek: a tagkönyvcsere időszakára 5 elvtárs alkalmazása; az egri Park Szálló új párttitkára: Hervai Zoltánné; Kun Lajosné, Nagy József pártfegyelmi ügye.

—————————————— Az MSZMP Eger Városi Bizottságának iratai ————————————— 473. ő‍. e. (19. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • 1976. VIII. 4. Napirend: 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; Török István kinevezése; Kádár Lajos munkáső‍rségbő‍l való kizárása; a téglagyár II. pártszervezetének megszüntetése. 2. Tájékoztató a város közlekedésének javítására tett tanácsi intézkedésekrő‍l. 3. Javaslat az 1976. II. félévi politikai évfordulók megünneplésére. 4. Egyebek: a tagkönyvcsere idő‍szakára 5 elvtárs alkalmazása; az egri Park Szálló új párttitkára: Hervai Zoltánné; Kun Lajosné, Nagy József pártfegyelmi ügye. —————————————————— Heves Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom