MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1976. június. 9.

469. ő. e. (18. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1976. VI. 9. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; pártbüntetések törlése; pártból való törlések; munkásmozgalmi múltak helyesbítése; Knapp József párttagságának meghagyása. - 2. Jelentés a pártvezetőségek gazdaságpolitikai irányító munkájáról, javaslat a további feladatokra. - 3. Jelentés a városi pártbizottság 1974 áprilisi - a népesedéspolitikai határozat végrehajtására hozott - intézkedési terve megvalósulásáról tanácsi területen. - 4. Jelentés a pártpropaganda 1975-1976. évi tapasztalatairól, javaslat az 1976-1977. évi feladatokra. - 5. Egyebek: tagkönyvcserével kapcsolatos dolgokról tájékoztatás; a beruházási vállalat párttitkára ellen fegyelmi vizsgálat indítása.

Neufeld István született: 1954. Kömlő anyja neve: Cseh Gizella isk, vógz.: 8 ált + 3 ipari eredeti foglalkozása: géplakatos jelenlegi foglalkozása: lakatos munkahelye: VIZÉP Gépüzem, Eger lakóimé: Kömlő, Rákóczi a. 35/1. Munkáscsaládból származik, édesapja a felszabadulás előtt éa után is tanult szakmájában kováosként dolgozott, jelenleg a Hm, Szolgáltató V, szakmunkása, pártonkívüli. Édesanyja htb, pártonkívüli. Ketten vannak testvérek, huga általános iskolai tanuló. Az általános iskola befejezése után az Ipari Szakmunkásképző­ben tanult tovább és 1972-ben lakatos szakmunkásbizonyítványt szerzett. A Vörös Csillag Traktorgyár dolgozója lett, ahol tanuló éveit is töltötte. 1973-ban kilépett, miután kérése ellenére marósként és nem tanult szakmájában foglalkoztatták. Rövid ideig Százhalombattán dolgozott, majd 1974-től a VTZÉP dolgozója. Katonai szolgálatot még nem teljesített. Családi állapota nőtlen. Jelenlegi munkahelyén gépüzemi lakatosként dolgozik. Szakmai munkáját hozzáértéssel, kifogástalanul végzi, egyéni telje­sítménye magas. Pontos, fegyelmezett munkájával hatást gya­korol környezetére, a brigád tagjaira. Szakmai és politikai munkáját 1976-ban vállalati Kiváló Dolgozó kitüntetéssel ismerték el A közösségért munkálkodó egyéniség. 1969-től szakszervezeti, 1970-től KISZ tag, 1975-ben választották meg vezetőségi tag­nak, 1976-ban KISZ titkárnak. Nagy erőfeszítésekét tesz a rendszeres szervezeti élet megteremtéséért, a társadalmi munka-akciók fellendítéséért. Egyik ajánlója a KISZ alapszervezet. Jóakaratú, határozott egyéniség, de vezetési módszere még irányításra szorul. A párt politikájáról tájékozott, világnézeti hovatartozása tisztázott. Sok ismerethez jutott felkészítése során, de fel­tétlenül szükséges marxista műveltségi szinvonalat fejlesz­teni. Ennek érdekében 1976-tól ML középiskolába nyest fel­vételt. A Szervezeti Szabályzatot ismeri, vállalja a reáháruló köte­lezettségeket. Naufeld István tagfelvételét elfogadásra javaslom. Munkásmozgalmi tevékenységének kezdetét 1969-től javaslom elismerni. VB határozat: Vizsgálta: Murányi Lászlóné

Next

/
Oldalképek
Tartalom