MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1976. június. 9.

469. ő. e. (18. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1976. VI. 9. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; pártbüntetések törlése; pártból való törlések; munkásmozgalmi múltak helyesbítése; Knapp József párttagságának meghagyása. - 2. Jelentés a pártvezetőségek gazdaságpolitikai irányító munkájáról, javaslat a további feladatokra. - 3. Jelentés a városi pártbizottság 1974 áprilisi - a népesedéspolitikai határozat végrehajtására hozott - intézkedési terve megvalósulásáról tanácsi területen. - 4. Jelentés a pártpropaganda 1975-1976. évi tapasztalatairól, javaslat az 1976-1977. évi feladatokra. - 5. Egyebek: tagkönyvcserével kapcsolatos dolgokról tájékoztatás; a beruházási vállalat párttitkára ellen fegyelmi vizsgálat indítása.

Bizalmas/ V/Titk/lb/ Jegyzőkönyv Készült 2 pld-ban az 1976, június 9-i városi párt-végrehajtó­bizottsági ülésről Napirendek; 1. Személyi kérdések a/ tagfelvétel b/ Rapi Mária megrovás pártbüntetés kiszabása, uj tagsági könyv kiadása c/ Molnár István pártbüntetés törlése Cd/ Pintér Rudolf pártból való törlése e/ Kiss István pártból való törlése (f/ Fenyvesi Tibor pártból való törlése (j/ Dorkó Miklós pártból való törlése h/ Nemes Péter pártból való törlése i/ Kozma Ernő pártból való törlése 3/ Papp Béla pártból való törlése k/ Miklós Lukács párttagsági könyv kioserélése í/ Dr, Fekete Ferenc pártbünéetés törlése m/ Csikós Andorné munkásmozgalmi mult helyesbítése n/ Dr, Pelle Béláné munkásmozgalmi mult helyesbítése o/ Fekete Imre munkásmozgalmi mult helyesbítése p/ Vilmek József munkásmozgalmi mult helyesbítése r/ Prokai Ferenc raunkásmozgalmu mult elismerése /nemleges/ s/ Knapp József párttagságának meghagyása 2. Jelentés a pártvezetőségek gazdaságpolitikai irányító munkájáról,javaslat a további feladatokra 3. Jelentés a városi pártbizottság 197**« áprilisi - a népe­sedéspolitikai határozat végrehajtáséra hozott - intézke­dési terve megvalósulásáról tanácsi területen h. Jelentés a pártpropaganda 1975/1976, évi tapasztalatairól, javaslat az 1976/77. évi feladatokra 5, Egyebek a/ tagkönyvcserével kapcsolatos dolgokról tájékoztatás b/ Beruházási V. párttitkára ellen fegyelmi vizsgálat indítása d/ Következő VB ülés napirendje Jelen voltak: Sohmidt Rezső, Kovács János, Angyal Józsefné, Ádám Gábor, Dr, Csapó István, Molnár János, Szarvas Aladárné, Szűcs Józsefné, Dr, Varga János, Vass József VB tagok Dr, Nagy Sándor, Popovits József állandó meghívott Kalmár Péter /2 napirend/ Dr, Papp Kálmán /3 napirend/ Horváth Tamás /# napirend/ Knapp József /l/s/

Next

/
Oldalképek
Tartalom