MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1975. április. 2.

438. ő. e. (17. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1975. IV. 2. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: felszabadulás előtti párttagságok elismerése; Gélen Tamás munkásőrségből való leszerelés kérése; Sipeki István pártbüntetésének eltörlése; javaslat pártvezetőségi titkár függetlenítésére és munkadíjazásra az Egri Csillagok Mgtsz-nél. - 2. Jelentés az alapszervezeti pártmunka színvonalának továbbfejlesztésére hozott határozat megvalósításának tapasztalatairól a Heves Megyei Finommechanikai Vállalat pártszervezeténél. - 3. Javaslat a középvezetők politikai képzésére és továbbképzésére. - 4. Egyebek.

Szigorúan bizalmas I V/Titk/lb/ Jegyzőkönyv Készült: 1975. április 2-i városi párt-végrehajtóbizottsági ülésről két példányban Napirend t 1. Személyi kérdések a/ Rabóczki Lajos felszabadulás elStti párttagság elismerése b/ Kgosor Sándor felszabadulás előtti párttagság elismerése o/ Gálén Tamás munkásőrségből való leszerelés kérése d/ Sipeki István pártbüntetésének eltörlése e/ Javaslat pártvezetőségi titkár függetlenitésére és munkadija­zására az Egri Csillagok Mezőgazdasági Szövetkezetnél 2. Jelentés az alapszervezeti pártmunka színvonalának továbbfejlesz­tésére hozott határozat megvalósításának tapasztalatairól a Hm. Finommechanikai Vállalat pártszervezeténél. Előadó| Gyenes Sándor párttitkár 3* Javaslat a középvezetők politikai képzésére és továbbképzésére Előadó: dr. Nagy Sándor Horváth Tamás *U Egyebek Jelen voltak: Sohmldt Rezső, Angyal Józsefné, Ádám Gábor, dr. Csapó István, Kóoza Imre, Molnár János, Szűcs Józsefné, Szarvas Aladárné, Vass József, dr. Varga János végre­hajtó bizottsági tagok Meghívottak! dr. Nagy Sándor állandó meghívott, Grégász József FB tag, Kalmár Péter GPO vezető, Jenes Pál a Hm. Finommechanikai V. igazgatója, Gyenes Sándor a Hm. Finommechanikai V, párttitkára Igazoltan távolt K 0 váos j£nos végrehajtó bizottsági tagi

Next

/
Oldalképek
Tartalom