MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1975. április. 2.

438. ő. e. (17. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1975. IV. 2. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: felszabadulás előtti párttagságok elismerése; Gélen Tamás munkásőrségből való leszerelés kérése; Sipeki István pártbüntetésének eltörlése; javaslat pártvezetőségi titkár függetlenítésére és munkadíjazásra az Egri Csillagok Mgtsz-nél. - 2. Jelentés az alapszervezeti pártmunka színvonalának továbbfejlesztésére hozott határozat megvalósításának tapasztalatairól a Heves Megyei Finommechanikai Vállalat pártszervezeténél. - 3. Javaslat a középvezetők politikai képzésére és továbbképzésére. - 4. Egyebek.

—————————————— Az MSZMP Eger Városi Bizottságának iratai ————————————— 438. ő‍. e. (17. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • 1975. IV. 2. Napirend: 1. Személyi kérdések: felszabadulás elő‍tti párttagságok elismerése; Gélen Tamás munkáső‍rségbő‍l való leszerelés kérése; Sipeki István pártbüntetésének eltörlése; javaslat pártvezető‍ségi titkár függetlenítésére és munkadíjazásra az Egri Csillagok Mgtsz-nél. 2. Jelentés az alapszervezeti pártmunka színvonalának továbbfejlesztésére hozott határozat megvalósításának tapasztalatairól a Heves Megyei Finommechanikai Vállalat pártszervezeténél. 3. Javaslat a középvezető‍k politikai képzésére és továbbképzésére. 4. Egyebek. —————————————————— Heves Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom