MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1975. március. 5.

436. ő. e. (17. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1975. III. 5. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: Dobi Antal igazgató kinevezése; Zacher Gábor ÁFÉSZ elnökké való megválasztása; párttagfelvételi kérelmek; Szántó B. János munkásőrségbe való felvétele; Szabó Béla párttagságának meghagyása; Szaniszló Istvánné pártból való törlése; Vincze József dorgálás pártbüntetése; Knapp József szigorú megrovás, végső figyelmeztetés pártbüntetése. - 2. Szóbeli tájékoztató a XI. kongresszus előkészítésének városi tapasztalatairól. - 3. Jelentés a városi pártbizottság és az alsóbb pártszervek 1974. évi gazdálkodásáról. - 4. Egyebek: Ludányi Gyulával, Dudás Sándorral kapcsolatos KEB határozat ismertetése; vb-tagok üzemlátogatási ütemterve.

VTitk/lb/ Jegyzőkönyv Készült: 2 pld-ban az 1975. március 5-i városi párt-végrehajtóbiuzott sági ülésről Napirendek: 1. Személyi kérdések a/ Dobi Antal ig. kinevezése b/ Zachar Gábor ÁFÉSZ elnökké való megválasztása c/ tagfelvétel d/ Szántó B. János munkásőrségbe való felvétele e/ S abó Béla párttagsága meghagyása f/ Szaniszló Istvánné pártból való törlése g/ Vincze. József dorgálás pártbüntetése h/ Knapp József szigorú megrovás, végső figyelmeztetés pártbüntetése 2. Szóbeli tájékozató a XI. kongresszus előkészítésének városi tapasztalatairól Előadó; Dr. Nagy Sándor 3. Jelentés a városi pártbizottság és az alsóbb pártszervek 1974. évi gazdálkodásáról Előadó; Simon ándorné 4. Egyebek a/ Budányi Gyula, Dudás Sándor KEB határozat ismertetése b/ következő YB napirendjei, VB tagok látogatási ütemterv* Jelen voltak: Schmidt Hezső, Kovács János, Angyal Józsefné, Ádám Gábor, Gr. Csapó István, Kócza Imre, Szarvas Aladárné, Szűcs Józsefné, Vass József, Dr. Varga János, Lolnár János VB tagol Németh Tibor 1SB részéről, Dr. Nagy Sándor, Orosz Illés állandó meghivott, Popovits József, Dancs Lajos, Gérgász József /!/

Next

/
Oldalképek
Tartalom