MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1973. július. 11.

393. ő. e. (15. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1973. VII. 11. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek. - 2. Jelentés a kereskedelmi ellátás fejlesztése és az üzlethálózat korszerűsítésének helyzetéről. - 3. Egyebek: Fekete Ferenc és Kun Lajos felmentésével kapcsolatos vb-határozat hatályon kívül helyezése; a vas és fém ktsz pártszervezete kérésére pártvizsgálat indítása.

V/Titk/lb/48. Bizalmas! Jegyzőkönyv Készült 2 pld-ban az 1973. július 11-i városi párt­végrehajtóbizottsági ülésről ITapirendek: 1. Személyi kérdések /tagfelvétel/ 2. Jelentés a kereskedelmi ellátás-fejlesztés és az üzlet­hálózat korszerűsítésének helyzetéről Előadó: Sebestény László Meghívott: Hegedűs László MB Bágyi Imre MT 3. s gye b ek a/ Fekete Ferenc felmentésével kapcsolatos VB határozat hatályon kivül helyezése b/ Kun Lajos felmentésével kapcsolatos VB határozat ha­tályon kivül helyezése c/ Vas- Fém ktsz pártszervezete kérése: pártvizsgálat inditás Jelen voltak: Trezsenyik Sándor Kócza Imre Molnár János Nagy Katalin Orosz Illés Dr. Pelle Béla Schmidt Rezső Dr. Varga János végrehajtóbizottsági tagok Kovács László Dr. N a gy Sándor állandó meghivott Kalina István MB részéről Igazoltan távol: Pelyhe Szilárd, Mészáros Gábor, Szűcs Józsefné végrehajtóbizottsági tafeok

Next

/
Oldalképek
Tartalom