MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1962. június. 15.

115. ő. e. (4. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1962. VI. 15. - Napirend: - 1. Jelentés a termelőszövetkezeti nőbizottságok munkájáról. - 2. Jelentés az oktatási rendszerünk továbbfejlesztéséről szóló irányelvek végrehajtásának tapasztalatairól. - 3. Az agitációs bizottság munkaterve.

A mosógéptől eleinte tartózkodtak asszonyaink, de eztán tartottunk kioktatást e mosógép kezeléséről,- és egyre több asszony barátkozik meg vele, és ismeri fel -hogy mennyire megkönnyíti munkáját. A másik előnye amiért szeretik az asszonyok e mosógépet, hogy férjeik, vagy n-gyobb gyerekek is kimosnak vele. i *n-ly problémáié e tsz. asszonyoknak a kenyér, ós egyébb élsl­niszerek beszerzése. A tsz. nőbizottságoknak volt olyan javasla­tai is, hogy adják le a megrendelést a boltban és este amikor hazajönnek akkor ez biztositva ven részükre. De a boltok csak ugy teszik félre a kenyeret, hogyha előre kifizetik, ezt. Ugyancsak fennáll az ez ismeretes probléma is, hogy későn nyitnak •éggel a boltok, és nagy sorbaállás van emiatt. Az volna a káré sük az asszonyoknak, ha meglehetne oldani, hogy este legelább, 8- 1/2 9 -ig lennének nyitva a perifériái boltok is. Több tsz. asszony fordult már a Megyei Tanács Kereskedelmi osztályához gáztűzhely igényléssel, sajnos eddig még nagyon kevésnek lett teljesitve ez ilyen irányú kérése. Nagyon sokat segitene, munkájuk megkönnyítésén, ha igényeiket ki tudnák e.légiteni. A Petőfi tsz.-ben nagyon sürgető problémaként vetődik fel, az óvoda nyitvatartási. Ugyanis csak du, 4 óráig ven nyitva. Emiatt zúgolódnék ez asszonyok, mert 4 órákkor elengedik ez ovodá ból és eddig felügyelet nélkül vennék a gyerekek még e szülök heze nem mennek. A tsz. nőbizottságe ezzel kapcsolatban nár for­dult o művelődési osztályhoz, szonban még megoldást nem nyert, hogy legelább este 6 óráig lenne nyitva ez óvoda. Az ovodei térítésnél felmerülő probléma, a tsz. asszonyoknak az, hogy a kétlaki munkásoknál e szölö vagy földterülete után nincs hozzászámítva az évi 4,ooo Et-os jövedelem, A nobizottságok feladatai közé tartozik, hogy kisérjék figyeleméi, hogy ez erre rátermett nők vezetőségbe, vagy külön bizo.tságokba bekerüljenek, Tsz.-einkben a nők tegságánek arányához képest nogyon kevés e nő vezetőségi tag, A Nagy József tsz .-ben 2 fő, Dobó István tsz.-ben 2, Rákóczi tsz.-ben 1 és a Petőfi tsz.-ben 2 fő teg ven.

Next

/
Oldalképek
Tartalom