MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1962. június. 15.

115. ő. e. (4. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1962. VI. 15. - Napirend: - 1. Jelentés a termelőszövetkezeti nőbizottságok munkájáról. - 2. Jelentés az oktatási rendszerünk továbbfejlesztéséről szóló irányelvek végrehajtásának tapasztalatairól. - 3. Az agitációs bizottság munkaterve.

—————————————— Az MSZMP Eger Városi Bizottságának iratai ————————————— 115. ő‍. e. (4. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • 1962. VI. 15. Napirend: 1. Jelentés a termelő‍szövetkezeti nő‍bizottságok munkájáról. 2. Jelentés az oktatási rendszerünk továbbfejlesztésérő‍l szóló irányelvek végrehajtásának tapasztalatairól. 3. Az agitációs bizottság munkaterve. —————————————————— Heves Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom