Debrecen város birtokkatasztere 1924-1950 - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 23. (Debrecen, 1997)

Adattár - B. VI. temetők, közterek, utcák

1929-ben a tér útjai aszfalt burkolatúak, a keleti oldal egy kis része kivételével, ahol kiskockakő a felső réteg. 1939-ben a téren lévő líciumfa köré vitéz Poroszlai /.(sic!) szobrász elkészíti az ellipszis alakú, 22 cm magas mükőkerítést. A Csokonai szobor leírása: „Izsó Miklós műve. 0,60 m magas földfeltöltésen, 4,45/4,45 m-es négy­szögletes márvány talapzaton Csokonai bronzszobra, arccal a Kollégium felé. Elliptikus kőszegéllyel, rajta 0,60 m magas vaskorláttal." B. Vl/b. 9. Kossuth tér Területe 1930 után 2 kh 350,89 [ l-öl. (Törzskönyve nem lelhető fel.) B. Vl/b. 10. Külső vásártér A tér a Széchenyi, Arany János, Miklós (Dimitrov), Erzsébet, Nyugati, Szepességi utcák találkozásánál 2 kh 96 L i-öl területen fekszik. A gyalogjárdák laptégla burkolatúak, míg az úttesteket „ciklops-kő", illetve aszfalt fedi. A tér nyugati oldalán fut a Debrecen-Nyírbátor (HÉV) vasútvonal. B. Vl/b. 11. Méliusztér A tér a Kossuth utca végén a Lorántffy, Kígyó, Cegléd, Bárányi (Április 4. útja, Faraktár utca) és Nap utca találkozásánál - 1929-ben - 1 kh 74,5 D-öl. Területén, a Kossuth utca tengelyében álló református templom a „ Vöröstemplom". A teret a villamos vonala a délnyugati szélén ívben metszi. A templom két oldalán 2 db gázlámpa, míg előtte 1 db „villamlámpa" található vasoszlopra szerelve. B. Vl/b. 12. Magoss György (Jókai, Bem) tér Tér a Péterfia utca végén, a Simonyi, Hadházi (Lefkovics), Kétmalom, Ajtó (Sallai), Honvéd, Károly Ferenc József (Holló János, Hámán Kató, Füredi) utak/utcák találkozásánál. A teret a Péterfia utcának a Honvéd, illetve Ajtó utcáktól a Károly Ferencz József, illetve Hadházi utcáig terjedő részéből, továbbá a Simonyi út elején volt Ferencz piac területéből hozták létre. Az 1929. évi leltári felvétel szerint a tér 1 kh 1297,5 D-öl területű, „díszesen parkírozva", mindkét ol­dalán macadám burkolatú úttesttel, a „volt városi közkórház előtt" aszfaltozva. A járdák a Hadházi, illetve a Károly Ferencz József útig aszfaltozottak, egyébként laptéglából készültek. A nyugati úttest két szélén van a közúti villamos l-l sínpályája. B. Vl/b. 13. Petőfi tér A tér a MÁV Nagyállomás előtt, a Hunyadi utca és az Ispotály utca végén, a Deák Ferenc és Késes ut­cák mellett. Teljes területe: 4 kh 830,70 I i-öl (üres tér 148,9 D-öl, „kocsigyülekezőtér" 1246 •-öl, köztér 2 kh. 245,4 •-Öl, „grupp" 260,7 •-öl, díszpark (Népkert a római katolikus szegényházzal szemközti részen) 1 kh 529,7 •-öl. Ez utóbbi díszes vaskerítéssel elkerített. (A Népkert beolvasztotta az MÁV állomás területbővítése, a régi Petőfi térből ma már csak egy kis rész maradt meg az állomás előtt..) B. Vl/b. 14. Városháza előtti díszkert A Ferenc József út (Vörös Hadsereg útja, Piac utca) 14-20. sz. előtt, a Csapó utcától a Kossuth utcáig az utca keleti oldalán lévő 5 díszkert az Alföldi Takaréktár, a MÁV Üzletigazgatóság és a Városháza előtt. Területük összesen: 484,2 n-öl. Az épületek felől „faragottkő szegélyes asphalt járda", illetve a nyu­gati oldalon a villamosvasúti vágány szegélyének kőburkolata határolja. A városháza főbejáratánál 9 m széles kockakő burkolat található. Itt a két szakasz 30 cm magas sodronyszövet kerítéssel van ellátva, „8/8 cm méretű keményfa-oszlopocskák között". A többi szakaszon a sodronyszövet helyett 2 sor sodronyhuzal található a hasonló oszlopok között kifeszítve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom