A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 30. 2004-2005 (Debrecen, 2005)

Kronológia - Gazdag István: Debrecen történet kronológia 1941

április 21. Az Olasz Kulturintézet megünnepelte Róma születésnapját, április 22. Megalakul Debrecenben a Kárpátaljai Ruszin egyetemi és főiskolai hall­gatók Debreceni Egyesülete. április 23. Nagyszabású ünnepséget tartott a debreceni egyetem Tisza István 80.születésnapján. Megnyitót tartott Mitrovits Gyula rektor. Az Egyetem és Főiskola Szövetségének gyűlésén Tamássy Jenő joghallgató előadást Tartott a magyar ifjúság feladatairól. április 24. Az olasz nemzeti nagydíj győztesének Maria Luisa Faininek hangverse­nye Debrecenben. Péterffy László,a református leánygimnázium tanára előadást tartott a Kollégium dísztermében „A régi Debrecenről az új Debrecennek” címmel, április 27. Német folyóirat kiállítás Debrecenben. Népi bemutatót tartott a 231 .sz. Méliusz cserkész csapat. április 28. W.Heubner professzor a berlini egyetem gyógyszertani intézetének igaz­gatója előadást tartott az orvoskaron. Kiss Ferenc színész vendégjátéka a Csokonai színházban. Az ember tragédiájában Lucifer szerepét alakította. április 30. Dolgozó Nők Clubja Alakul Debrecenben Vattay Margit tánctanár veze­tésével. Boldisár Kálmán előadást tartott Bocskai testamentumáról a Tisza István Tudomá­nyos Társaság előadás sorozatában. május 2. Schönbauer Lipót bécsi egyetemi tanár előadást tartott a sebészeti klinikán az agysebészeti tapasztalatokról. Szily Kálmán államtitkár Debrecenbe érkezett kormányzó gyűrűs doktoravatásra. Sub aus Piciis gubernátoris doktorokká avatták Bacsó Jenő és Vásáry István jogszi­gorlókat és Bozóky Mária bölcsészt. A városi szakosztályok tervet dolgoztak ki a belváros központjának szépítészeti és forgalomrendészeti újjáalakítására. A Dégenfeld téren nagy parkot alakítanak ki. május 3. Makkai Sándor egyetemi tanár előadást tartott a tatárjárásról, május 4. A városrendezési tervek felelevenítették a lakosság régi kívánságait, /vásárcsarnok, kirakodó vásár, heti vásár/. Miskolc és a dunántúli városok már ren­delkeznek vásárcsarnokokkal. május 6. A debreceni ítélőtábla ötvenedik jubileumát ünnepli. Elnök: Oláh Lajos. Eddigi elnökök: Puky Gyula, Bernáth Elemér, Porubszky Jenő, Igyjártó Sándor, Olchváry Zoltán. május 7. A Debrecen című újság közli az Országos Magyar Sajtókamara kérését, az újságírók szociális helyzetének javítására. május 9. Debrecenbe érkezett a kamara opera társulata és előadja a Szöktetés a szerájból című operettet. május 10. Szükséglakások épülnek a Kishegyesi úton. május 11. Harmincnyolc német egyetemi tanár látogatott Debrecenbe. A Debrecen című újság felvetette, hogy a debreceni kereskedelmi és ipari vásárt Erdélyjel közösen rendezzék meg. május 13. Mozgalom a Margit fürdő uszodájának megnyitására, május 15. Hajdú megye közgyűlése hódolatát fejezte ki a Kormányzó és a honvéd­ség iránt. 332 Gazdag István: Debrecen történeti kronológiája, 1941.

Next

/
Oldalképek
Tartalom