A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 19. 1992 (Debrecen, 1992)

Kronológia - Gazdag István: Debrecen város történeti kronológiája VIII. (1912-1920)

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA* VIII. 1912—1920 Gazdag István 1912. január 2. A Csokonai-kör Debrecen város tanácsának üzemeltetésére át­adta az Emlékkertet. Január 3. A Wiener Tonkünstler-Orchester német filharmonikus társulat nagysikerű hangversenyt adott az Arany Bika szálló nagytermében, január 4. Kovács Gábor a jogakadémia tanára, a Társadalomtudományi társaság alelnöke „A szociológia alapelvei” címmel tartott előadást a Ke­reskedelmi és Iparkamara nagytermében. január 10. Megalakult Debrecenben a Munkásházépítő Közhasznú RT. január 10. Schaff János vállalkozó engedélyt kért a tanácstól omnibusz járat szervezésére a városban. január 10. Tizenháromváros utca nevét —a lakosság kérésére— a tanács Szepességi utca névre változtatta. január 12. A városi tanács belgrádi üzletemberekkel tárgyalt kedvezmé­nyes áron való hús importról. Az üzlet nem jött létre, január 12. A Vallás- és Közoktatásügyi miniszter Orosz Istvánt nevezte ki a református tanítóképző intézet igazgatójának. január 12. dr. Hegedűs Loránd országgyűlési képviselő, a GYOSZ elnöke ., Adótör vények” címmel előadást tartott a debreceni bírói karnak, január 15. Megnyílt Debrecenben a Népiroda. Feladata a szegények szá­mára jogi-igazgatási tanácsadás. január 17. A Debreceni Mezőgazdasági Gépgyárnak támogatást szavazott meg a város törvényhatósági bizottsága, mivel „ a gyár amerikai gyorsa­sággal épült, nagy forgalmat csinált, külföldre is exportál.” január 17. A Csokonai-kör ülésén Tóth Árpád verseiből olvasott fel. január 23. Debrecen város rendőrfőkapitánya kitiltotta a Piac utca elejé­ről a forgalmat akadályozó ún. embervásárt, a munkakeresők tömegét és kijelölte számukra az Árpád-teret. január 26. Laib Rezső gyógyszerész beadványt intézett a városhoz, amely­ben támogatást kért egy nagy botanikus kert és egy modern gyár létesí­téséhez. február 11. Hegedűs Gyula a Vígszínház művésze vendégszereplésre ér­kezett Debrecenbe. február 13. Kócián Jaroszláv világhírű hegedűművész hangversenyt adott az Arany Bika dísztermében. február 16. A városi tanács sajtópert indított dr. Révi Nándor törvény­hatósági bizottsági tag ellen mivel rágalmazta a tanácsot. február 21. A Magyar Vasúti Forgalmi RT. 100 hold nagyságú területet * A közlemény „Debrecen Kultúrájáért” alapítvány támogatásával készült. 205

Next

/
Oldalképek
Tartalom