A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 16. 1989 (Debrecen, 1989)

Kronológia - Gazdag István: Debrecen város történeti kronológiája VI. 1850-1880

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA VI. 1850-1880 Gazdag István 1850 január 6. A kerületi főispán utasítására a birodalmi alkotmányt a városháza tanácster­mében nyilvánosan ki kellett hirdetni. Ezt követően a katolikus, illetve református templomokban hálaadó istentiszteletet kellett tartani. február 10. Haynau tábornok rendeletileg ideiglenesen felfüggesztette a protestáns egyházak törvényhozási és egyházigazgatási autonómiáját. július 3. Megjelent a Csokonai Lapok c. irodalmi folyóirat Orbán Pető és Oláh Károly gondozásában, hetenként két alkalommal. A folyóirat október 5-én megszűnt. szeptember 20. Megalakult a Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara, amely Debrecen és hat vármegye iparának és kereskedelmének érdekképviseletét volt hivatva szolgál­ni. október 2. Steinfeld Mihályt és Klein Ignácot nevezte ki Debrecen polgármester-he­lyettese a zsidó közösség vezetőivé. 1851 február 9. Az egyesült Polgári Kaszinó a szabadságharc leverése után megtartotta első közgyűlését, amelyen Nánássy Benjámint elnöknek választották. március 15. Léderer altábornagy kérésére Szűcs István kollégiumi professzor felügye­lete alatt megkezdte működését az újjászervezett Diáktűzoltó Társaság. május. Boka Károly cigányprímás a bihari és szabolcsi jégkárosultak javára a Polgári Kaszinó helyiségében koncertet adott. november 1. Tóth Lajos tanítósága alatt megnyílt a városban az első utcai fiúiskola. Nyolc sámsoni zsidócsalád Debrecenben való letelepedésének engedélyezését kérte az 1840. évi 29. te. alapján. Ügyükben a kerületi főispán 1852-ben kedvezően dön­tött. 173

Next

/
Oldalképek
Tartalom