A Győri Püspökség Körlevelei, 1901

LITTERAE CIRCULARES AD VENERABILEM CLERUM almae DIOECESIS JAURINENSIS DIMISSAE. ANNO domiNi 1901. UAURINI TYPIS TYPOGRBPHIAE DIOECE S AflAE.

Next

/
Oldalképek
Tartalom