Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1944

I W3) À Fó'felügyeleti Hatóság: Katolikus Isk. Főhatóság: Székesfehérvári kerület. Dunántúli kerület. (Internátus.) A Pannonhalmi Seent Benedek-Rend Győri Katolikus Czuczor Gergely Gimnáziumának ÉVKÖNYVE az 19 4 4—4 5. iskolai évről. Az iskola fennállásának 318. évében. Szerkesztette : DR. HOLENDA BARNABÁS igazgató ~ ~ QYÖR, 1945. - MERCUR-NYOMDA KISFALUDY-UTCA 16. SZAM.==

Next

/
Oldalképek
Tartalom