Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1934

107 Érett 17 tanuló: Bors Károly, Érsek Sándor, Frang Zoltán, Horváth Ferenc, Kamarás Ferenc, Kostein Ferenc, Kovács József, Környei János, Krátky Jenő, Lex László, Most Gyula, Németh József László, Rath József, Savó János, Teller István, Végh Dénes, Visy Rafael. Szeptemberben javít 4 tanuló : Horváth László mennyiségtanból, Lehner József mennyiségtanból, Németh Viktor latinból, Raczenböck Béla latinból. A sikerrel érettségit tett tanulók közül papi pályára készül 16, szerzetesire 4, jogira 8, orvosira 4, tanárira 1, testnevelő tanárira 1, mérnökire 2, erdő­mérnökire 1, közgazdaságira 1, állatorvosira 2, katonaira 5, vasúti hivatal­noknak készül 3, kereskedőnek 1 tanuló. Az érdemsorozatban használt jegyek és rövidítések magyarázata. A magaviselet jelzésére: 1 = példás, 2 = jó, 3 = szabályszerű, 4 = kevésbbé szabályszerű. — Az előmenetel jelzésére: 1 = jeles, 2 = jó, 3 = elégséges, 4 «=» elégtelen. — Rövidítések : ág. h. ev. =* ágostai hit­vallású evangelikus, ref. = református, gör. kel. = görög keleti, izr. = izraelita, ism. = ismétlő, np. = növendék pap. A 1 róm. kat. tanulók vallását nem jelöltük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom