Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1928

90 kükön viselik, a közel jövőben e rettenetes állapoton segíteni fognak. A tagok létszáma: 30. Évzáró tornaünnepély. Június hó 7.-én délután 4 órai kezdettel rendez­tük az évzáró tornaünnepélyünket Dr. Szauter Ferenc polgármester úr, Dr. Koller Jenő városi tanácsos úr jelenlétében az ETO pályán a szülőknek és a nagyközönségnek érdeklődése mellett, a következő sorrenddel: 1. Fel­vonulás kettősrendű zárt oszlopokban. 2. Himnusz. 3. Szabadgyakorlatok zenére, I—VII. o. 4. Síkfutás, egyéni verseny döntőküzdelme: I—IV. o. 60 m., V—VI. o. 80 m., VII—VIII. o. 100 m. 5. Csapatgyakorlat nyújtón. 6. Cikk­cakk staféta, bemutatta az I. A) és B) osztály. 7. Magasugrás, döntő. 8. Sor­staféta futás, II. A) és II. B) oszt. 9. Csapatgyakorlatok korláton. 10. Bak­ugró staféta, III. A) oszt., dobó staféta, III. B) oszt. 11. Súlylökés, döntő 12. Sürge-fürge, IV. A) oszt. 13. Csapatgyakorlatok lovon. 14. Macska és egér, IV. B) oszt. 15. Távolugrás, döntő. 16. Kötélhúzás, V—VI. oszt. 17. Oszlopokba állás, eredmény hirdetés és díjkiosztás. 18. Himnusz. 19. Elvonulás. — Az eredmény hirdetés előtt az igazgató mondott hazafias érzéstől áthatott, emelkedett beszédet az ifjúsághoz. A verseny eredményei a következők : Mászás-verseny kötélen : I. osz­tály. 1. Vidák István A). 2. Varga József B) o. t. II. osztály. 1. Hollós Béla B), 2. Krausz Alajos A) o. t. III. osztály. 1. Stéger Károly B), 2. Visy Szaniszló B) o. t. IV. osztály. 1. Endrédy Győző A), 2. Kovács Béla B) o. t. V. osztály. 1. Csipő Lajos, 2. Micheller Ferenc. VI. osztály. 1. Horváth József, 2. Kemény László. VII. osztály. 1. Tary Antal, 2. Terzin Sándor. Szertorna. Nyújtó. 1. Tary Antal VII. o. t., 2. Ódor László IV. B. o. t. Korlát. 1. Tary Antal VII. o. t., 2. Plettler Mihály VII. o. t. Lovon. 1. Plettler Mihály VII. o. t., 2. Tary Antal VII. o. t. Síkfutás. I. osztály. 1. Varga Ödön B), 2. Vidák István A) o. t. II. osztály. 1. Németh Viktor B), 2. Kemény Károly B) o. t. III• osztály 1. Kovács Ferenc A), 2. Drapán Sándor B) o. t. IV. osztály. 1. Fabriczy Gyula B), 2. Endrédy Győző A) o. t. V. osztály. 1. Szabó Lajos, 2. Csipő Lajos. VI. osztály. 1. Mányoki András, 2. Pokker Ernő. VII. osztály. 1. Plettler Mihály, 2. Véssey Sándor. Atlétika. Magasugrás: 1. Mányoki András VI. o. t. 151 cm, 2. Plettler Mihály VII. o. t. 151 cm. Súlylökés. 1. Mányoki András VI. o. t. 11'03 m, 2. Plettler Mihály VII. o. t. 8'94 m. Távolugrás. 1. Mányoki András VI. o. t. 5-46 m, 2. Csigi Lajos VII. o. t. 5'35 m. Téli sport. Az idei kemény tél sok alkalmat nyújtott, mind a jégen, mind pedig a havon végezhető sportok gyakorlására. A helybeli Korcso­lyázó Egylet igen sok kedvezményes jegyet adott ifjúságunknak. Hálás köszönet érte. A ródlizók és sielők is kivehették részüket a hósport örömeiből. Igen gyakran utaztak ki a 10—15 kilóméternyire lévő lankás-dombos környékre a sportkör vezető tanárával. • Kiss Nándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom