Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1915

18 val s a Szeplőtelen Fogantatás és szent Imre tiszteletére iskolai ünnepet rendeztünk. Műsora a következő volt: 1. Isten dicsősége, Beethoventől. Előadta a főgimn. ének- és zenekar. 2- A Szeplőtlen­hez, Bán Aladártól. Szavalta Osztovics József 2. o. t. 3. Osi Mária-énekek, Bogisich püspök átírásában: „Üdvözlégy Mária ..." (Szöv. 1493., dallam 1797. Bozőky M.) „Oh dicsőséges Asszonyság", 1651. Kisdi Benedektől. „Angyaloknak nagyságos Asszonya", 1651. Kisdi B.-től. „Fölvitetett magas mennyországba", 1651. Kisdi B.-től. „Oh dicsőült szent kincs", 1651. Kisdi B.-től. Vegyeskarra alkalmazta Székely Mihály. Előadta a főgimn. énekkar. 4. A czensto­chowi legenda, Kiss Menyhérttől. Szavalta Jack Gyula 8. o. t. 5. Ének Szent Imre hercegről. Előadta a főgimn. énekkar. 6. Dsida Ottó tanker, kir. főigazgató úrnak ünnepi szózata­7. A fehér sereg indulója, Kersch Ferenctől. Előadta a főgimn. ének- és zenekar. 2. Részben az elpusztult Kárpát-falvak felsegélyezésére, részben a deák­segély-alap javára március 14-én este hazafias ünnepély volt a következő műsorral : 1. Petőfi csatadala, Lányi Ernőtől. Előadta a főgimn. ének- és zenekara. 2. A vén hon­véd álma, 3 képben. Irta dr. Tordai Ányos, prologust irt hozzá Németh István. 3. Katona­dalok, Kurucz J.-tól, vegyeskarra alkalmazta Székely Mihály. Előadta a főgimn. énekkara. 4. Szávay Gyula, Királyi március. Előadta Proszt Ignácz 7. o. np. 5. Induló, Losonczy Lajos­tól, vegyes- és zenekarra alkalmazta Székely Mihály. Előadta a főgimn. ének- és zenekara. Ez alkalommal felülfizetni szívesek voltak: Fetser Antal megyéspüspök, Molnár Ignác dr. 30 K, Szodfridt József, Farkas Mátyás, Braun Adolf, Varits Károly 20 K, Ziskay Antal dr. 18 K, Mohi Adolf 13 K, Frantsik Andorné 12 K, Jankovits János 11 K, Szekeres Bónis, Epölyi Mainrád, Krakkai Mária, L. A., Bély János, Zechmeister Kálmán, Golubics Istvánné, N. N., 10 K, György Károly dr. 9 K, Mladoniczky Ignác, Balogh Kálmánné, Priszokovich Endre 8 K, Mihályfy Ernöné, Zechmeister Andor 6 K, Ragats János dr., Matavovszky Béla igazgató, Mórocz Emilián, Hevesi Bernát, Travnik Jenő dr., Wolf Gyula, Pallos Károly, Kovács Arisztid 5 K, Janicsek Józsefné, Forstmayer Richárdné, Mosonyi Béláné, Perényi Otmár 4 K, Balics Lajos dr., Bedy Vince dr., Bedy Mariska, Szabó Károly, Rezner Tibold, Nagy Gizella, Jakab Ferenc, Paar István dr., Gerebenics Sándor, Németh Lajos, Vaniss Ferenc 3 K, Fekete Gyula, Pitroff Pál dr., Pálmay Lajos, Kuster Béla, Székely Mihály, H. I., M. A., 2 K, Gangl Minály 1 K. 3. Május 1-én a Kárpátoknak hazánk védelmében elpusztított falvai javára tartottunk ünnepélyt. A műsora : Himnusz. Alkalmi beszéd. Szózat. 4. Iskolai és egyúttal önképzőköri záróünnepély volt a korai Te Deum alkalmával, junius 3-án. A Himnusz eléneklése után Szabó Árpád önképző­köri alelnök mondott szép búcsúbeszédet, mely után az intézet igazgatója intézett megható szavakat a távozó ifjúsághoz. A Szózat eléneklése után a bizonyítványok kiosztása következett. Ugyanezen ünnep alkalmával a főgimnáziumi igazgató alkalmi beszéd kíséretében kihirdette a pályázatok eredményét és kiosztotta a jutalmakat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom