Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1908

24 Szám I r ó M ~ M u neve Kötet Év­szám Helye 328. Urházy György III. Napoleon 1854 Pest 329. Vachot Imre Országgyűlési almanach 1893 B 330. Vajda Emil dr. Az 1848/9-iki szabadságh. vértanúi 1 — Győr 331. » » » Kossuth Lajos 1 1892 Budapest 332. Vaszary Kolos Adadatok 1883 Győr 333. » » A magyarok története 1 1866 Pest 334. » » A várnai csata 1 1864 99 335. » » Történelem rövid előadásban 1869 Győr 336. » » Történelmi életrajzok Budapest 337. » » Világtörténelem 1889 Budapest 338. Váczy János Berzsenyi Dániel életrajza 1895 17 339. Váli Béla dr. A magyar színészet története 1 1887 n 340. Vámbéry Árm. A magyarság keletkezése és 341. gyarapodása 1 1895 n 341. » » A török faj 1 1885 » 342. » V Nyugot kulturája keleten 1 1906 » 343. » » Vándorlásaim és éleményeim Perzsiában 1867 Pest 344. » » Vázlatok Közép-Ázsiából 1868 » 345. » » Közép-ázsiai utazás 1 1873 n 346. A magyarok eredete 1 1884 Budapest 347. » J> A magy. eredete (Ethnol. tanúim.) 1882 » 348. Várnai Sándor A franczia rémuralom története 1 1890 349. Verbőczy István Hármas könyve 1844 Pest 350. Verne Gyula Grant kapitány gyermekei I. — Budapest 351. » >j Dél csillaga 1 1896 99 352. » » Utazás a föld körül 80 nap alatt 1 1875 99 353. » » Öt hét a léghajón 1 — Győr 354. Vékey Zsigm. Utazásaim a föld körül 1 1885 Budapest 355. Vértesi Arnold Julius Caesar története 1 1876 » 356. » » A svájczi szabad köztárs. alapítása 1 1877 » 357. Villányi Szaniszló Győrmegye és város 1 — — 358. Walter W. J. Morus Tamás és korszaka 1 1839 Pest 359. Wellhausen J. Izrael népének története 1 1892 Budapest 360. Wenczel Guszt. Magyar történelmi emlékek (2 p.) 1 1893 Pest 361. Wertner Mór IV. Béla király története (2 p.) 1 1868 Temesvár 362. Wesselényi M.br. Szózat 1 1843 Lipcse 363. Wiseman Mik. Fabiola 1 1809 Buda 364. Witsch Rudolf Útmutatás 1 1856 Pest 365. Zádori János Egyptom 1 1874 Budapest 366. Zádori Ev. J. dr. A római katakombák 1 1868 Pest 367. Zichy Antal Gr. Széchenyi István naplói 1 1884 Budapest 368. Zoltvány L. Irén Guzmics Izidor életrajza 1 1884 Budapest 369. Zsilinszky M. Magyar hölgyek 1 1879 Pest 370. Xantus János Utazás Kaliforniába 1 1858 — 371. » » Levelei Észak-Amerikából 1 1857 Pest 372. » » Utazás Kalifornia déli részeiben 1 1860 n

Next

/
Oldalképek
Tartalom