Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1900

.509 Mohi Antal dr., apátkanonok, plébános és iró. Mladoniczky Ignácz, prépost-kanonok, az intézet püspöki biztosa és jótevője, ioo Molnár Vid, tábori lelkész. Murányi (Pick) Ármin, ügyvéd és hirlapiró. Németh Antal dr., tank. főigazgató és iró. Neff (Névy) Antal László, tanár és iró. Paiss Andor, kir. táblai elnök. 105 Páder Rezső, plébános, országos képviselő. Pejacsevics Gyula gróf. Pertzel János, 1807-ben I. é. gr. Pokorny Frigyes, benczés tanár, majd jószágkormányzó, iró. Polonyi Géza, ügyvéd, országgyűlési képviselő. 110 Pulay Géza, törvényszéki elnök. Ráth Zoltán, egyetemi m. tanár, iró. Rátkay László, ügyvéd, országgyűlési képviselő, iró. Révay József és Simon bárók, 1824-ben II. é. humanisták. Reitter János, országgyűlési képviselő. 115 Sebő Imre, törvényszéki elnök. Schlegel Péter, kanonok, iró. Schmertzing István báró. Sibrik Antal, 1840-ben I. é. gr. Sigray Jenő gróf, 1826-ban I. é. gram. 120 Sigray Sándor gróf, 1836-ban III. é. gr. Sikor József, orvos, iró. Soldeneck Vincze báró. Standach Adolf báró. Steiner Fülöp, püspök, iró. 125 Sternegg Ignácz báró, 1814-ben I. é. gr. Stern Pál, benczés tanár, igazgató és iró. Surányi János, kanonok, iró. Szalay Imre. miniszteri tanácsos. Szalay Pál, győregyházmegyei plébános, iró. 130 Szarvas Gábor, tanár és iró. Széchenyi Miklós gróf, esztergomi kanonok, a Pazmaneum rektora. Sziiry Dénes, miniszteri tanácsos, iró. Üchtritz Zsigmond báró. Vargyas Endre, kir. tanfelügyelő, iró 135 Vaszary Dózsa, benczés tanár, iró. Villányi Szaniszló, bakonybéli apát, iró. Wágner Lőrincz, dömölki apát, iró. Wenckheim Frigyes gróf. Wenckheim Gyula gróf, 1846-ban II. é. gr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom