Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1900

.452 Wlatkovics Adolf, 1860/61—62. *Maár Bonifácz, 1850/51. Mászni Szilveszter, 1809/10—11. *Méry Etel, 1862/63—1883. 95*Mérey Kálmán dr. 1898/99. Mészáros Domonkos, 1817/18—1819. Mikus Kilián, J850/1-1857. •Molnár Szulpicz, dr. 1898/99— •Molnár Titusz, 1821/22. 100 Nagy Boldizsár, 1808/9—11. •Németh Ambrus dr., 1890/91 — Németh Ráfael, 1896/97. Németh Regináid, 1894/95— Nóvák Ede, 1856/57—66. l05*Nyulassy Antal, 1863/64—66. •Ocsovszky Kázmér, 1867/68. Orsonics Iván, 1851/52—68. Osztovics Gellért, 1880/81— 110*Pacher Donát, 1879/80-1892. Pacsay Tibor, 1802/3—1814. Pajor Simon, 1815/16—18. 1819/20—23. "Palatin Gergely, 1877/78—79. •Pelczmann Jeromos, le06/7—1809. 115 Perényi Otmár, 1889/90—92. — 1894/95 *Pető Menyhért, 1879/80—93. Pénzes Zsigmond, 1803/4. Pfeffel Kai. József dr., 1850/51—59. *Pokorny Frigyes, 1859/60—70. 120 Polák Sándor, 1822/23—26. *Polgár Incze, 1821/22—1824. Poór Sándor, 1803/4—1805. Prux Xav. Ferencz, 1843/4—1860. 1868] Raczkó Ferencz, 1811/12. 125 Récsei Farkas, 1893/94— •Rómer Flóris, 1839/40—42. — 1857/58—( •Ross Mór, 1886/87. •Rozenics Lukács, 1812/13. Rummel Arnulf, 1857/68—69. 130 Rusicska Aurél, 1895/96-97. — 1899/99­*Saly Brúnó, 1893/94— *Schmidthauer (Sashegyi) Dam. János, 1855/56—1866. *Samu Ferencz, 1885/6—94. Schulz Vendel, 1877/78—79. Serédi Marczel, 1895/96-97. *Serédi Péter, 1885/86. Simon Tádé, 1885/86—93. 140*Simon Zsigmond, 1838/39—42. *Skutyil Kelemen, 1824/25—26. Somlai Theodorik, 1868/69—91. Somogyi Venczel, 1892/93—94. Spath Döme, 1842/43—50. 145 Spilák Regináid, 1816/17—21. •Stanke Leander, 1825/26—29. Stengl Polykárp, 1890/61—92. Strommer Gál, 1840/41—43. Strommer Viktorin, 1899/900­150*Szabó Iván, 1882/83—88. — 1896/97—99. •Szabó Szilveszter, 1870/71—87. Szabó Otmár, 1852/53—65. •Szakács Béla, 1896/97— *Szárnyai Zoerard, 1804/5—1807. 155*Szeder Fábián, 1811/12—13. Szécsényi Kristóf, 1807/8—1810. •Sztachovics Rémig, 1861/62—1867. *Takács Bernardin, 1823/24—1827. Tamaskó Illés, 1874/75. 160 Tavassi Móricz. 1846/47—1858. Telkesi Virgil, 1868/69—1873. Teli Anasztáz dr., 1889/90— Tomasits Odó, 1890/91—1893. Tomek Anasztáz, 1858/59—1877. 165 Tury Oszváld, 1850/51. 'Vaszary Dózsa, 1866/67—1885. •Vaszary Egyed, 1826—27. •Villányi Szaniszló, 1871/72—1882. •Vincze Paulin, 1842/43—1848. 170*'Vinterkorn Sándor, 1850/51 — 1861. Vörös Balduin, 1897/98. •Vurdics Ignácz, 1861/62—1865. Wagenhoffer Titus, 1869/70, másodszor 1888/1889. Wirth Adorján 1811/12. 17ó*Zanathy Bódog 1875/76-1881. - 1888/9. A rendi növendékek böleselettanárai Győrött. 1817. I. Engelhardt Anzelm, a logika, metaphysika, erkölcstan tanára 2. Czinár Mór, természetrajz, gazdaságtan, természettan tanára. 3. Rozenits Lukács, az egyetemes és az oknyomozó magyar tör­ténelem tanára. 4. Vekerle Gottfried, az elméleti és gyakorlati mathematika tanára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom