Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1876

— 121 — As ujabb érmekhez. Kruesz Krizosztoin pannonhalmi főapát ur ő méltóságától Rómából, pápa ő szentsége jubileum-ünnepélye alkalmával : SVBSTI­TVTA A LEONE XII. PONT. MA. S. MARIA TRANS TIBER IN EA SACR. RITVS IMPLEVIT PRO IVBILEO A. MDCCC XXV CARD. EPISC. PORTVENSIS BARTHOLOMEVS PACCA­)( BASILIC. S. PAVLI EX INCENDIO XV. IVLI MDCCC XXIII, GIROMETTI FEC. Az egyház alakja romok közt; Rónay Jácint scutarai püßpök, pozsonyi nagyprépost, ő fensége Maria­Valeria főher­cegnő nevelőjétől: VICTORIA D: G: BRITANNIAE REG: F : D: 1859. )( SYDNEY MINT. ONE SOVEREIGN. AVSTRALIA fel­iratú aranyérem ; BorbélyKornél pannonhalmi alperjeltől pápai jubileumi s 1 db. olasz r. é.; Ebenhöch Ferenc kanonok ur ő nagyságától emlék- s ájtatossági érmek; gr. Zsigray Lázár né «5 méltóságától 22 ezüst-, 20 réz-, 3 db. ájtatossági, 4 játékérem-, 1 japáni, 2 chinairéz-, 3 db. coreai e. é., 8 db. bankjegy ; Beze­redy Kálmán kir. tanácsos ő nagyságától 2 vegyesházi e., 2 raás e., 1 emlékérem; Argay Józsefnéő nagyságától 8 e. é ; Nedecky Sándortól 2 e. é.; Schrikker Imrétől 5 e. 3 r. 1 játékérem; Toffántól 2 e. é., Kühn Rajmund bencés jószágkormányzótól: 2 db. SIGISMVNDVS )( MONE. NOV. REG. POL., másik GE. WI. MAR. BR. S. P. V. köriratu, 1 db. Leopol­dus e. é. Mftgyary Sulpic bencéstől 1 török, 1 magyar r., 1 e. é.; Vaszary Dózsa bencés tanártól 1 r. é.; Tamaskó Illéstől 4 ezüst-, 5 réz-, 1 játékórem; Abday Asztrik ben­cés tanártól 6 e., 1 emlék-, e. é.; Somlay Theodorik bencés tanártól 4e.,lr. é.: König Frigyes rézöntőtől ájtatossági érem ; Häuser Györgytől 8 db. e. 10 r. é., Schlichter Károly építésztől 2 db. ájtatossági érem az aeademia-épületből; Rom­szaüer Kálmántól 6 ezüst-, 1 rézérem; Kerekes János­tól Zsigm ond-arany; Illés Györgynétől Galantháról: 2 e., 1 r. 4.; Kara Nina kisasszonytól 9 rézérem; Roboztól Kara Ferenc által 2 e., 1. ó., Szauer Izidortól 4 e., 24 r., 1 ájtatossági érem; Nesnerá Jenő 8. o. reáltanulótól 10 e., 40 r. ó., Kiss csismaziamestertől 3 e., 4 r. é. ; Kéry István­tó 1 5 e., 1 r. é.; Benedek Ad. tanártól 1 velencei r. é.; vétel utján 10 db. a. *.; Villányi Szaniszló bencés tanártól 1 török é.; Polgártól Ssent-Mártoaból 1 e. é.; Lehner FerenctőlRVD. H. e. é. 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom