Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1853

-18 5. Orsonics Iván, bölcs, tudor, osztályfő 8-ik osztályban; természettudományok tanára 5. 6. 7. 8. osz­tályban. A tanári hivatalban töltött évek száma 27. 6. Mikus Kilény, osztályfő 1. osztályban; magyar és latin nyelv- 1., földrajz- és történelem-tanár 1. 2. osztályban. A tan. hivat, töltött évek száma 22. 7. Fojtényi Kasszián, osztályfő 6-ik osztályban; magyar nyelv- 6. — és latin nyelv-tanár 6. 7. 8. osztályban. A tan. hiv. töltött évek száma 16. 8. Pfeffel Cal. Jó§ef, hit- és bölcs, tudor, osztályfő 5-ik osztályban; földrajz- és történelem- 5. 6. 7. 8. — és német nyelv-tanár 5. 6. osztályban. A tan. hiv. töltött évek száma 14. 9. Tavasy Móricz, osztályfő 3-ik osztályban; latin- 3. — görög- 3. 4. — és magyar nyelv-tanár 2. 3. osztályban. A tan. hivat, töltött évek száma 15. 10. Prux Xav. Ferencz, hittanár és hitszónok 1. 2. 3. 4. és német nyelv-tanár 1. 2. 7. 8. osztályban. A tanári hivatalban töltött évek száma 13. 11. Szabó Otmár, osztályfő 7-ik osztályban; mennyiségtan- 5. 6. 7. és magyar nyelv-tanár 5. 7. 8. osztályban. A tan. hiv. töltött évek száma 6. 12. Vinterkorn Sándor, Propaedeutika- 8. és görög nyelv-tanár 5. 6. 7. 8. osztályban. A tanári hi­vatalban töltött évek száma 4. Előadott tantárgyak. fl. Ilittan. I. osztály. A hit czikkei kivonatban, erkölcsi alkalmazással. Kézi könyv: egri közép katekizmus. II. osztály. Vallási szokások és szertartások magyarázata. Kézi könyv: Zimmermann Jakab munkája. III. osztály. Az ó szövetségi kinyilatkoztatás története. K. k.: Stapf után Szaniszló Jósef. IV. osztály. Az uj szövetségi kinyilatkoztatás története. K. k.: ugyanaz. V. osztály. Általános hittan, és a különös részből az Istenről és teremtésről. K. k.: Egri hittan a fő­gymnásium használatára. VI. osztály. Általános hittan kivonatban, és a különös részből a bűnbánat szentségeig. K. k.: ugyanaz. VII. osztály. A hittan különös része egészen. K. k.: ugyanaz. VIII. osztály. A hittan különös részének folytatása, és a ker. erkölcstan. Szaniszló szerint. — Minde­nik osztályban hetenkint 2 óra. Viatin nyelv. I. osztály; hetenkint 8 óra. Betü-tan, elöisme az igékről, fő- és melléknevek, névmások, igehatározók, számnevek, elöljárók; szabályok a nevek nemeiről. Olvasás, fordítás, Stobaeus jeles mondatai, és Phaedrus meséinek elemzése. Kézi könyv: Szepesi Imre 1. r. II. oszt. hetenk. 8 óra. Előzmények ismétlése; rendes igék cselekvő és szenvedő alakzatban, szókötési szabályokkal; mult idők, és hanyat-szók szabályai; rendhagyó és hiányos igék. Olvasás, for­dítás, elemzési gyakorlatok. Kézi könyv: Szepesi Imre 1. 2. r. III. oszt. hetenk. 5 óra. Előzmények ismétlése; szó-egyeztetés, szó-vonzat. Olvasás, fordítás, elemzés; Cornelius Nep. 20 fej. Kézi könyvek: Szepesi Imre, és Corn. Nep. stereotyp kiad. Idönkinti gyakorlatok. IV. oszt. hetenk. 6 óra. Előzmények ismétlése; ige-idők egymásutáni következése; ige-módok haszná­lata; szó-mértan. Sümeghy Pál szerint. Jul. Caes. de bell. gall. L. I. Ovid. Trist. L. I. Eleg. 3. — Idönkinti gyakorlatok. V. oszt. hetenk. 6 óra. Liv. L. III. cap. 1—30. — Ovid. Metamorph. L. I. 4 aetates. L. II. Pallas Invidiae domum petit. — Aglaurus in lapidem mutatur. L. III. Actaeon. — Narcissus. — L. VIII. Phile­mon et Baucis. — L. XI. Midae fabula. — Nyelvtani és irály-gyakorlat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom