Schmid - Sismis (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

eberswaldi Siegler Géza

Özv. Eberswaldi Siegler Gézáné, szülelett Régóczi és Krpeláni Huszár Nóra mind a maga, mind gyermekei, Nóra, Alice és Egon, valamint az egész gyászoló család nevében fájdalommal tudatja, hogy a legszeretőbb férj, apa, nagyapa, fivér és rokon Eberswaldi SIEGLER GÉZA m. kir. altábornagy, a m. klr. debreceni VI. hadtest paracsnoka és vezénylő tábornok Debrecenben, a Magyar Érdemred középkeresztjének, a hadiékitményes és kardos 3. oszt. Vaskoronarendnek, valamint több más magas háborús és békebeli, bel- és külföldi kitüntetésnek tulajdonosa f. hó 18-án, életének 55-ik, boldog házasságának 29-ik évében, rövid szenvedés és a haldoklók szentségének felvétele után visszaadta nemes lelkét az Urnák. Drága halottunk földi maradványait f, hó 20-án 17 órakor szenteljük be a római katholi- kus anyaszentegyház szertartása szerint a debreceni Köztemető halottas házában. Temetése f, hó 21-én 17 órakor lesz Budapesten a rákoskeresztúri Köztemető halottasházából. Az engesztelő szentmise áldozatot f. hó 22-én 9 órakor mutatjuk be az Egek Urának Budapesten a Kapisztrán helyőrségi templomban és ugyanezen a napon 8 órakor Debrecenben a Szent-Anna utcai rom. kath. templomban. Debrecen, 1939. junius 18-án. Béke hamvaira! Özv. Muszkalay Antalné, sz. Régóczi és Krpeláni Huszár Kamilla, Dr. Eberswaldi Siegler János és neje Baráti Szabó Paula, Eberswaldi Siegler Konrád és neje Baráti Szabó Margit, Nemes Mártonffy Barna és neje Eberswaldi Siegler Dóra, Eberswaldi Siegler Endre és neje Pilismaróti Bozóky Erzsébet, Arnóti Vilmos testvérei, sógornői és sógorai. Vitéz Felsőtorjai Kozma István, Esztelneki Szacsvay Tibor vői. Felsőtorjai Kozma Zsuzsika és Déneske, Esztelneki Szacsvay Gáborka és Márti unokái. temetéstQebauerternetkezésivál!alati£ride^^Dehi£ceri^<ossutJ^^^^^^^^^^^^^^^^izékei^^ai^^a^^o

Next

/
Oldalképek
Tartalom