Richter - Schlosser (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Richter Vilmos

u zv. Richter Vilmosné sz. Boday Mária és leánya Anna úgy a maguk, valamint az összes rokonság nevében is a legmélyebb fájdalommal tudatják, hogy a felejt­hetetlen hü férj, szerető apa, jó rokon és barát RICHTER VILMOS FŐKERTÉSZ folyó hó 13-án délután 2 órakor, életének 65-ik, boldog házasságának 40-dik évében, hosszas szenvedés után csendesen elhunyt. Kedves halottunk földi részeit folyó hó 15-én délután 4 órakor fogjuk Mike- Pércsen, a róm. kath. egyház szertartása szerint az ottani temetőbe örök nyugalomra helyezni. Az engesztelő szent-mise áldozat folyó hó 15-én délelőtt 7 órakor fog az egek urának bemutattatni. Debreczen, 1912 julius 15. Az örök világosság fényeskedjék neki. Gebauer Karoly temetkezési intézete. . oesreczeiu.kir. város kőnyynyomm-váiuuta. 1912-—1568

Next

/
Oldalképek
Tartalom