Malatinszky - Mazurek (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Mauritz Árpád

»Kissebb vagyok minden te jótéteményednél és minden hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél.“ I. Mózes 82. 10. a. Özv. Mauritz Árpadne, sz. Solyom Anna úgy maga, mint árván maradt gyermekei s a nagyszámú rokonság neveben is mely fajdalommal, de Isten akaratát alázatosan elfogadva tudat- jak, hogy a csaladjáért éjjelet is nappalla tenni vágyó lérj, odaadó édesapa, szerető testvér s rokon stb. MAURITZ ÁRPÁD nagydobosi es aranyosi gyülekezetekben szolgált nyug. lelkipásztor f. ho 25-én rövid, de súlyos szenvedés után életének 75-ik évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Elhalt Kedvesünket f. hó 27-én d. u 3 órakor fogjuk Hejőcsabán a református egyház templomának udvaráról Isten Szentlelke vigasztalásának kérése után a helybeli temetőbe utolsó utjara kikiserni. Tudjuk pedig, hogy azoknak, kik Istent szeretik minden javukra van. Róma: 8:28. v. Hejőcsaba, 1942 június 25. Sólyom Gyula Sólyom Elemér, özv. Kiss Györgyné, özv. Sólyom Sándorné, Reinbold Miklós, Abaházy Endre sógorok-sógornők családjaikkal. Id. Bán Imre, Özv. Vazek Istvánná, Özv. Zéthy Kálmánná násza, nászasszonyai. özv. Bajusz Imráné sz. Mauritz Emma Reinbold Miklósné sz. Mauritz Berta, Mauritz Béla testvérei Bán Iluska Bán Imike, Temesvári Miklóska Temesvári Tibor unokái Dr. Temesvári Istvánná sz Mauritz Anna, Mauritz Gyula Bán Imráné sz. Mauritz Ilona Ráczkevei Józsefné sz. Mauritz Iréné gyermekei Mauritz Gyuláné sz. Zéthy Erzsébet, Bán Imre, Dr. Temesváry István menye és vejei

Next

/
Oldalképek
Tartalom