Lazányi - Litteráti (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Litteráti Végh József

Fájdalomtól megtört szívvel, de a Mindenható Isten szent akaratán való alázatos megnyugvással úgy a magunk, mint a nagyszámú rokonság nevében szomorúan tudatjuk, hogy a feledhetetlen szerető jó édesapa, nagy- apa, após, testvér, rokon és jóbarát, fél évszázadon át hűségesen sáfárkodó lelkipásztor LITTERÍTI YÉGH JÓZSEF nyugalmazott esperes-lelkész rövid szenvedés után, melyet alázatosan viselt életének 78-ik, lelkészi és es- peresi szolgálata után nyugalombavonulásának 3-ik évében folyó hó 11-én éjjel 11 óra 50 perckor nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Kedves halottunk földi porsátorát f. hó 14-én vasárnap délelőtt 7212 órakor a Str. Racolja 18. sz. gyászháznál tartandó rövid ima után szállítjuk át Valea lui Mihaira s ott délután 4 órakor a református templomban tar- tandó gyászistentisztelet után helyezzük síri nyugalomra a valea Iui mihai-i temetőben lévő családi sírboltba. Az övéiért s eszményekért élő nemes, szerető szív megszűnt dobogni. A szeretet hosszú tűrő, kegyes . . . Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy . . . I. Kor. 13; 4, 7, 8. Végh Erzsébet Özv. Vincze Károlyné Lányi Klára és férje Végh Erzsébet ״ Judit Dr. Lányi Sándor Végh Lajos ״ Erzsiké Dr, Végh József Özv. Bonczos TTliklósné Gönczy Sári és neje Végh Eszter ״ Gyurka Fehér Ella testvérei Végh József Végh Margit . Mártha és férje , Zolika Gönczy Sándor unokái J)r. Végh Zoltán . és neje Es a nagyszámú rokonság. Hollós Mária Dr. Végh László és neje Gáifi Marika gyermekei, menyei, vejei Boldogok a békességre igyekezök, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Mát. 5; 9 sz. Griszháber temetkezési vállalata Cărei. Tip. .Transilvania“ Carei

Next

/
Oldalképek
Tartalom