Kricsfalusi - Lautsek (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Kulifay József

íadás reményében mély fâjdalojmrrăT de íkaratábcj^való megnyugvással jelenti a,látrányi ref. lérivma^az alulirt családdfítegyütt, hogy a ___ fa sz.olgálá/aldott jó tanítókorג hűséges hitves, a sz erető édesapa, nagyapa, ked\es te£k*׳ér és rokon:-f Kulifay József látrányí reiJ tanító 1934 évi junius 19-én. twggcli 7>-54 .״«+ד«ד1ס éves korában, bol- dog házasságának 32. évében, hosszú szenvedés után csendesen elpihent,__________________ ^__^ r Me gboldogult kffdifffr hal^Hrmbat fnlyó־־l»é 21 én^-délolőtt 4£4!״דלוד?©^ anyaszentegyházunk egyszerű szertartása szerint he- lyezţ&k *4 triiiLlűni.ln* yröh nyugalomra. e^jnx^ ^ auj rsQrw/ Y • ־׳ v ‘ ״Á\igazak Imié kezdte áldott(J^dr-Xr^)^^ I I I •íז־» kX-tA,׳ ןkc^0*.ן -ttUvíl. k ■'־*״דר ígethy Karolyne s Erzsébet /^dA' t4d/****jA' *9<ts «׳־ KulifaV Etekné Ifdáé. V1.' Szabó Maria ■ Ly Szigethy Károly lápafői lelkész és neje Kováas Erzsébet Mtil. Bálint Géza páprádi tknitó és neje Szigethy Erzsébet Öüv. Pápa Ferencné Szigethy Ilona Ihy Margit Szigethy Kálmán /és neje Pcvrragh Ilona Látrány, 1934. junius /19 éi LVţJ Sziget Eörsy Nagy Ferenc és neje Skigethy Irma sógorai, sógornői. özv. Kulifay Józsefné Szigethy Vilma felesége Kulifay Vilma Fehér Józsefné Kulifay József Kulifay László Kulifay Ágnes gyermekei. Fehér Józstf drávacsepelyi ref. lelkész, veje Kulifay Józsefné Józan Ilona Kulifay Lászlóné Dekxler Jolán menyei. Kulifay Ilonka unokája Özv. Magdika Mihályné Kulifay Margit Kulifay Elek harkányi lelkész, testvérei. Báni Zairfmonri Balaton boilV

Next

/
Oldalképek
Tartalom