Kricsfalusi - Lautsek (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Kulifay Elek

Alólirottak mély fájdalommal tudatjuk a hűséges lelkipásztornak, jó apának, testvérnek, nagyapának és apósnak Nagytiszteletű May Elek úrnak a tordincei református egyház 50 évig volt lelkipásztorának, a koronás aranyérdemkereszt tulajdonosának, élete 76. évében f. hó 15־. én rövid szenvedés után bekó'vetkezett halálát. A boldogult hűlt tetemei f. hó 17. én d. u. 2 órakor fognak a tordincei református temetó'ben ó'ró'k nyugalomra helyeztetni. Kelt Tordinci 1912. év július hó 15. én. II. Kor. IV. 7. 8. vers. ״Legyen siri álma csendes, emlékezete ó'rökre áldott!“ A tordincei reform, egyház presbitériuma Kulifay Jolán, Kulifay Lajos, Magdika Mihály, Magdika Mihály, Kulifay Margit öcese Kulifay Vilma, veJe Kulifay Jószef, Magdika Margitka, Kulifay József, Szigethy Vilma, Kulifay Elek, Magdika Deszö, Kulifay László. Szabó Mariska, gyermekei. Magdika Kálmán, unokái. monyéi. Könyvnyomda »Sriem ke Novine« Vukovár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom