Kricsfalusi - Lautsek (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Lakatos Józsefné Sarkadi Sára

polgár LAKATOS JÓZSEFNÉ SARKADI SÁRA A/lély fájdalomtól megtört szivvel tudatjuk felejthetetlen kedves jó feleségem, édes anyánk, nagyanyánk, dédnagyanyánk, sógornőnk és szeretett rokonunk életének 79-ik, boldog házasságának 61-ik évében hosszas, de különösen 2 heti súlyos betegség után folyó hó 6־án esteli 11 órakor történt elhunyták Kedves halottunk földi részeit folyó október hó 8־án, pénteken délután 2 órakor fogjuk a Lorántffy-utcza 42. számú gyászháztól a nagytemplomban tartandó ima után a Hatvan-utczai temetőben levő családi sírboltban örök nyugalomra helyezni. Végtisztességtételére rokonainkat, ismerőseinket fájó szivvel meghívjuk. Debreczen, 1912. évi november hó 7-én. Áldás és béke poraira! Bánatos férje: polgár Lakatos József. Gyermekei: Zsuzsánna férj. polg. Bozóki Mihálylyal. Eszter férjével polgár Erdei Gáborral. Gyászolják: Unokái: Bozóky Róza férjével Nagy Sándorral és gyermekeik. Bozóky Zsuzsika férjével Bállá Lászlóval és gyermekük. Bozóky Erzsiké férjével Kiszel Sándorral. Torma István nejével és gyermekeivel. Torma Sámuel nejével és gyermekeivel. Torma Dániel. Erdei Mariska, Róza, Esztike és Sándor. DEBRECZEN SZ. KIR. VÍROS KÖNYVNYOMDA-vXLlALATA 1 912—2875 Úzv. Danko Béláné es Társa Ekli József temetkezési vállalata. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom