Kricsfalusi - Lautsek (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Lakatos László

forrón szeretett gyermek, testvér, unoka és rokon LAKATOS LÁSZLÓNAK, folyó hó 7-én esteli 7 órakor 9 éves korában rövid szenvedés után történt elhunytát. A kedves halott földi részei folyó hó 9-én délután 4 óra- kor fognak Pázsit-utcza 18-ik számú háztól az ev. ref. egyház szertartása szerint a vasút melletti sirkertbe örök nyugalomra tétetni. Szatmár, 1905. julius hó 8-án. Áldott legyen emléke!

Next

/
Oldalképek
Tartalom