Kricsfalusi - Lautsek (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

somolyai Lakatos Lajosné Tőkés Eszter

Mély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, felejthetetlen jó nő, édesanya, llagy-־ anya, hü testvér, sógornő és jó rokon, néhai polgár somölyai Lakatos Lajosné szül. Tőkés Eszter f. hő 22־én reggeli 4 órakor, életének 62-ik, boldog házasságának 27-ik évében, hosz- szas szenvedés után történt csendes elhunytát. Kedves halottunk földi részei folyó hó 24-én, pénteken d. u. fél 3 órakor fognak Thaly Kálmán-utcza 13-ik számú házunktól, a református egyház szertartása szerint, a nagytemplomban tartandó ima után a Kossuth-utczai temetőbe örök nyugalomra helyeztetni. Végtisztességtételére rokonainkat, ismerőseinket fájó szivvel meghívjuk. Debreczen, 1911 november hó 22. Áldás és béke poraira! Testvére: Bánatos férje: Tőkés Róza gyermekeivel. Polgár somolvai Lakatos Lajos. Sógornői és sógora: Egyetlen leánya : özv. Tőkés Lajosné Debreczeni Juliánná Lakatos Anna férjével Kovács Kálmánnal gyermekeivel, és gyermekeivel, özv. Lakatos Sándorné Bőr Zsuzsánna gyermekeivel. Szabó Bálint. Számos közeli és távoli rokon nevében is Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1911—2617. Özv. Dankó Béláné és Társa temetkezési intézete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom