Hepke - Hüttl (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Horgerné Daibukát Szidónia

Szomorúan jelentem, hogy szivem mélyéből szeretett drága jó feleségem Horgerné Daibukát Szidónia a mai napon elhunyt. Isten irgalma évek óta tartó súlyos szenvedésektől váltotta meg. Drága tetemeit kedden, folyó hó 4-én délután 3 órakor a kerepesi ut melletti temető halottasházában a róm. kath. egyház szertartásai szerint beszenteltetjük, onnan Brassóba szállítjuk, hol újból való beszentelés után a családi sírboltban helyezzük örök nyugalomra. Lelki üdvéért szombaton, folyó hó 8-án a brassói róm. kath. plébániatemplomban engesztelő szent misét mondatunk. Velem együtt gyászolják elhunytát édeshuga, özv. Knezevich űenőné és ennek fiacskája Knezevich Andor, két szerető nagybátyja, \7erzár István és Lukács, édesanyám, özv, Horger üánosné, és számos rokonunk. Budapest, 1916. január hó 2-án. begyen édes a pihenése, mert eleget szenvedett szegény! Dr. Horger Antal. Lakás: VII. Czobor-utcza 124. Entreprise des pompes funébres fiókja : Andrássy-út 42. (Telefon 22—53.) Nyorat. Buschmann F. utódai IV. Ferencz József-rakpart 6-7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom